Hopp til innhold

Vanvikan-saken: Sier nei til utlevering av vevsprøver

Høyesterett sier nei til påtalemyndighetens ønske om tilgang på vevsprøver fra NTNU. Prøvene kan gi svar på hva som skjedde da en 15 måneder gammel gutt døde i Vanvikan i Trøndelag for sju år siden.

Gutt død Vanvikan

FANT DØDT BARN: I 2013 fant politiet et dødt barn i Vanvikan.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Høyesteretts kjennelse er klar etter at saken har gått for retten den siste tiden.

Prøvene ble tatt i forbindelse med et forskningsprosjektet ved NTNU, og viser at barnet hadde maursyre i øyevæsken.

Først seks år senere, etter at saken ble gjenopptatt, fant politiet at det var tatt en test.

Påtalemyndigheten har ønsket å få tak i resultatene for å finne ut om maursyren kan være dødsårsaken til barnet.

Den har derimot NTNU ikke villet gi til påtalemyndigheten, siden prøvene ble tatt i et forskningsprosjekt.

Gode grunner for å ikke utlevere

Høyesterett skriver i sin kjennelse at det finnes gode grunner for utlevering av materialet, men at en utlevering vil svekke tilliten til medisinsk og helsefaglig forskning.

Saken har tidligere blitt prøvd i både Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett, der NTNU har fått medhold i begge rettsinstanser.

Faren til det avdøde barnet er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge. Moren som også var siktet i 2013, er død.

Statsadvokat Bjørn Kristian Soknes har tidligere ment at maursyreresultatene, kunne bli viktig for å finne ut av hva den vesle gutten døde av.

– Vevsprøven vil muligens gi oss et bedre grunnlag for å si noe om mengden og i så fall om mengden er såpass stor at det kan være det som har forårsaket døden, sa Soknes til NRK i juni.

Elden fornøyd

– Dette var en fornuftig avgjørelse fra Høyesterett som viser at NTNUs og siktedes oppfatning var korrekt.

Det skriver advokat John Christian Elden, som er oppnevnt forsvarer av Høyesterett, i en e-post til NRK. Advokaten har tidligere argumenterte for at lovverket skal beskytte folk som deltar i forskning.

– Skal forskning være mulig og personer skal samarbeide med forskerne, kan man ikke risikere at politiet eller andre i ettertid vil hente ut eller bruke forskningsmaterialet som bevis i enkeltsaker, skriver Elden videre i e-posten.

Bjørn Kristian Soknes, førstestatsadvokat

STATSADVOKAT: Bjørn Kristian Soknes mener vevsprøvene kan gi svar på om barnet døde av maursyre i kroppen.

Foto: Morten Andersen / NRK