Hopp til innhold

St. Olav utsetter operasjoner – høyeste antall innlagte siden pandemiens start

Nye tall fra St. Olavs hospital viser at det nå er 21 personer innlagt med koronaviruset. Nå setter sykehuset inn ytterligere tiltak.

St. Olavs Hospital

MANGE INNLAGTE: Aldri før har så mange vært innlagt med koronaviruset på St. Olavs hospital.

Foto: St. Olavs Hospital

Så mange innlagte koronapasienter har ikke sykehuset hatt før.

Seks pasienter ligger på intensivavdelingen – fem på respirator.

St. Olavs hospital utsetter nå alle planlagte operasjoner som krever innleggelse, og som kan vente. I tillegg utsettes en del polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep.

– Dette er nødvendig for å skaffe nok personell og senger for å sikre forsvarlig drift i en svært presset driftssituasjon, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Innfører nye tiltak

Reduksjon i aktivitet omfatter ikke kreftpasienter, barn og øyeblikkelig hjelp.

– Vi tar selvfølgelig en grundig medisinsk vurdering av om det er forsvarlig å utsette, fastslår sykehusdirektøren til NRK.

Hun beskriver situasjonen som svært utfordrende. De har derfor innført nye tiltak.

Pasienter som blir berørt av utsettelse og endringer, blir kontaktet av sykehuset, og trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset.

Sprengt kapasitet på sykehuset

Forrige uke døde en pasient av korona ved St. Olavs hospital. I alt har ti personer dødd av korona ved sykehuset siden pandemien startet.

Sykehuset har et høyt antall utskrivningsklare pasienter. Mandag var tallet 22.

– Sykehuset har vært i gul beredskap i to uker nå, men til tross for de tiltakene vi hittil har satt inn er driftssituasjonen blitt enda mer krevende. Sykehusledelsen har nå full oppmerksomhet på å sikre en trygg driftssituasjon for pasienter og ansatte, sier Aasved.

Men det er en komplisert kabal som skal gå opp. Kommunen må finne ledige plasser på sykehjem. For å frigjøre ledige plasser der, har kommunen sett på muligheten for å forsterke tilbudet hjemme.

Grethe Aasved, sjukehusdirektør ved St. Olavs.

FULLT PÅ SYKEHUSET: Sykehusdirektør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital beskriver situasjonen som svært utfordrende.

Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Det koster kommunen 5167 kroner i døgnet å ha utskrivningsklare pasienter på sykehuset.

Prognoser fra Trondheim kommune anslår at utskrivningsklare pasienter vil koste kommunen 25 millioner kroner totalt i år.

– Hittil i år har vi betalt 19,5 millioner kroner, skriver kommunalsjef helse, Laura Steinsli, i en e-post til NRK.

Helse Nord-Trøndelag har til sammen to innlagte pasienter. Ingen av dem har behov for intensivhjelp.

Skyhøyt sykefravær blant ansatte

St. Olavs hospital har heller aldri hatt så høyt sykefravær som de har nå, opplyser sykehusdirektøren til NRK.

I forrige uke vart det meldt om 42 koronasmittede blant de ansatte.

Mange har også andre luftveisinfeksjoner.

Er det aktuelt å låne helsepersonell fra andre sykehus?

– Absolutt. Vi har sendt henvendelser til flere sykehus med en bønn om hjelp. Vi trenger særlig sykepleiere til sengepostene våre, forteller Aasved til NRK.

Over 500 koronasmittede i helgen

I helgen ble det registrert 515 nye smittetilfeller i Trondheim fra fredag til søndag.

Totalt hele uken ble det registrert 1156 nye smittetilfeller i kommunen.

Dette skjer etter at Trondheim innførte lokale tiltak i forrige uke.

Blant dette inngår et påbud om munnbind på kollektivtransport og trafikklysmodell på grunnskolen.

– Det er fortsatt en økning i antall smittede, men det er ikke en like skarp økning. Det betyr kanskje at det er på vei til å begynne å flate ut, sier kommuneoverlege Tove Røsstad til NRK.