Hopp til innhold

St. Olavs hospital høyner beredskapen: – Situasjonen er alvorlig

– Situasjonen er nå så alvorlig at den truer pasientsikkerheten, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

St. Olavs hospital

GULT NIVÅ: St. Olavs hospital øker beredskapen. Sengepostene er fulle og akutt syke på akuttmottaket blir værende for lenge.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

St. Olavs hospital varsler tirsdag ettermiddag at de høyner beredskapen til gult nivå og utsetter den planlagte aktiviteten som kan vente.

Sykehuset har over tid hatt et høyt antall utskrivningsklare pasienter innlagt. Cirka halvparten kommer fra Trondheim, mens resten kommer fra kommuner som ligger i nærheten av byen.

Kommunene har ikke kapasitet til å ta dem imot, etter hva NRK kjenner til. Da kan de ikke bare skrives ut.

I tillegg er det stor pågang av pasienter både på sykehuset på Øya i Trondheim og i Orkland.

Per nå er antallet koronapasienter håndterbart. Men St. Olav tar høyde for at det kan bli flere og at situasjonen dermed kan endre seg.

Sykehuset er fullt

– Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter, medfører det at sengepostene er fulle og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket blir værende der for lenge. Dette medfører utfordringer knyttet til pasientsikkerheten, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding.

I dag ligger det 39 utskrivningsklare pasienter på St. Olav. Tallet har variert mellom 25 og 40 de siste ukene.

Grethe

Grethe Aasved, skehusdirektør ved St. Olavs hospital.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Vi står nå i en krevende situasjon hvor ansatte i sykehuset har en svært tøff belastning for å ivareta sikkerheten til pasientene. Ansatte har gjennom lang tid stått i denne situasjonen, og jeg er bekymret for de ansattes arbeidsbelastning og helse, fortsetter hun.

Statsforvalteren i Trøndelag er varslet om situasjonen.

Trondheim kommune jobber på spreng

Wenche P. Dehli, helse- og velferdsdirektør i Trondheim, kaller situasjonen utrolig krevende.

Trondheim er kommunen tilknyttet St. Olav med flest innbyggere. Derfor er presset størst hos dem med å ta imot utskrivningsklare pasienter som nå står i kø.

– Vi jobber iherdig med å ta ut de pasientene vi kan. Vi tar imot like mange som vi har pleid å ta imot, men vi opplever at flere pasienter legges inn nå. Vi jobber på spreng for å kartlegge om vi har flere muligheter for å løse dette til det beste for pasientene, sier Dehli til NRK tirsdag ettermiddag.

Mer sykdom i samfunnet

Utfordringen er sammensatt, ifølge Dehli:

Det er mer sykdom i samfunnet nå enn det har vært den siste tiden, blant annet på grunn av andre luftveisinfeksjoner enn korona. Dette går utover bemanningen i kommunens helsetjenester.

I tillegg sier Dehli at St Olav forespeiler en del pasienter plass på sykehjem, selv om de kanskje ikke trenger det.

Wenche Dehli, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune

Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør i Trondheim.

Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

– Hjemmetjenester vil være et faglig forsvarlig tilbud for noen. Dette kompliserer situasjonen. Noen ganger ender vi opp med å bruke unødig lang tid på å avklare den enkelte pasients behov.

Må ta høyde for økende smitte

Økende koronasmitte i Trondheim gjør at sykehuset må ta høyde for flere innlagte koronapasienter fremover.

Tirsdag er sju personer innlagt på St. Olavs hospital med koronaviruset. En person får intensivbehandling med respirator.

Sykehuset opplyser at dette er et håndterbart nivå – men at situasjonen kan endre seg raskt.

St. Olavs hospital følger også nøye med på RS-smitten blant barn og den kommende influensasesongen.

– Tiltakene vi nå setter i verk, er nødvendig for at vi skal håndtere den totale situasjonen. Vi gjennomgår driftssituasjonen nøye og håper at tiltakene skal berøre færrest mulig pasienter, sier sykehusdirektøren.