Høy fart og alkohol kan ha medvirket til båtulykken hvor Malvik-ordfører døde

Statens havarikommisjon har kommet med sin rapport om båtulykken der Malvik-ordfører Ingrid Aune og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen omkom.

Båtulykke Namsos

HAVNET PÅ ET SKJÆR: Båten havnet på Lokkarskjæret i Namsenfjorden 1. august i 2019.

Foto: Karl Erik Hovik Aune / Namdalsavisa

Havarikommisjonen mener de viktigste medvirkende faktorene til båtulykken ved Namsos 1. august 2019, hvor Malvik-ordfører Ingrid Aune (Ap) og Eivind Olav Kjelbotn Evensen omkom, var høy fart kombinert med alkoholpåvirkning.

Det står i rapporten som nå er publisert.

– Vi tror de viktigste funnene dreier seg om en båt i høy hastighet og i mørke, og hvor det også har vært alkoholpåvirkning. Det er en uheldig kombinasjon, sier Dag Liseth, avdelingsdirektør i Sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon.

– Meget høy hastighet

Fritidsbåten med Aune og Evensen traff Lokkarskjæret i Namsenfjorden utenfor Namsos natt til 1. august i fjor.

Politiet henla i februar etterforskningen av ulykken, fordi de ikke greide med sikkerhet å si hva som var årsaken.

Nå viser rapporten fra havarikommisjonen at båtfører hadde moderat promille, over 0,8, som er gjeldende grense for fritidsbåter under 15 meter. I tillegg hadde båten en gjennomsnittsfart på rundt 36 knop i minuttene før fartøyet traff land. Hastigheten tilsvarer ca. 67 kilometer i timen.

– Det er en meget høy hastighet, og i en fritidsbåt så har du ingen kollisjonssikkerhet, sier Liseth.

Lokkarskjæret

UNDERSØKTE ULYKKESSTEDET: Statens havarikommisjon på befaring ved Lokkarskjæret.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche

Mobilbruk kan også ha medvirket

Havarikommisjonen utelukker heller ikke at mobilbruk få sekunder før ulykken kan ha vært en distraksjon, som videre førte til en ubevisst kursendring rett før ulykken.

– Det blir litt som i bil, at det kan være med på å fjerne oppmerksomheten fra å føre båten. Samtidig vil mobilbruk i nattmørket være med på å redusere nattsynet, så det vil kunne ta oppmerksomheten bort fra navigasjonen. Så det er uheldig, sier Liseth.

Havarikommisjonen mener redusert nattsyn og årvåkenhet som følge av at båtturen skjedde på natten kan ha medvirket til ulykken.

Dag Liseth, Statens havarikommisjon

STATENS HAVARIKOMMISJON HAR GRANSKET ULYKKEN: Dag Liseth, avdelingsdirektør i Sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK