Historisk satsing på sentrum i «Bygdenes by»

Administrasjonssenter for nye Trøndelag fylkeskommune vil være i Steinkjer. Nå forbereder byen seg med ei historisk sentrumssatsing.

Steinkjer sentrum
Foto: Tariq Alisubh / NRK Luftfoto

– Det er klart det er viktig å øke attraktiviteten i sentrum nå som Steinkjer er administrasjonssentrum. Det er knall viktig, sier varaordfører Ida Derås (H).

Torsdag ble formannskapets innstilling til budsjett presentert. I budsjettet ligger det en historisk sentrumssatsing, med blant annet den største enkeltinvesteringen siden rådhuset ble bygd.

– Det ligger tunge investeringer inn mot oppvekst i byen nå, med bygging av en ny barneskole til 250 millioner, sier ordfører Bjørn Arild Gram (Sp).

Skoler og barnehager er budsjettvinneren

Bjørn Arild Gram
Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Skoler og barnehager er den store budsjettvinneren. I tillegg til ny barneskole, vil kommunen fremskynde bygging av ny barnehage på Lø og komme i gang med opprusting av Egge barneskole og Søndre Egge barnehage.

Nylig ble også den nye Sannan barnehage åpnet, med plass til 175 unger.

– Vi har satset både på bygda og i sentrum de siste årene, men det er en opplagt tung investering mot oppvekst i sentrum i dette budsjettet, sier Gram.

– Viktig å øke attraktiviteten

At ledelsen for den nye fylkeskommunen og fylkesmannen skal holde til i Steinkjer er en av grunnene til at en slik satsing er viktig.

– Det er viktig å øke attraktiviteten i sentrum, og det har vi i fokus hele tiden. Vi har blant annet kjøpt ei tomt ved jernbanestasjonen, som er mulig for et nytt fylkeshus, sier Derås.

Ida Derås
Foto: Steinkjer kommune

Hun legger til at det må gjøres mange grep fremover.

– Det er flere utfordringer, og man må se på den helhetlige strukturen. Vi må blant annet ha mer parkering også. Det er flere utfordringer, sier Derås.

Politisk enighet

Under fremleggingen av budsjettforslaget var alle de politiske partiene enige om satsingen fremover.

Høyres Derås håper investeringene vil styrke Steinkjer som administrasjonsby i det nye, sammenslåtte Trøndelag.

– Jeg synes det er gledelig. Steinkjer er inne i en positiv periode, sier Derås.