- Nå må vi bli ett lag i Trøndelag!

– Nå må vi bli ett lag og diskutere på fylkestinget allerede i vår våre felles mål i Trøndelag, sa Trondheimsordfører Rita Ottervik på folkemøtet på Stiklestad i kveld.

Rita Ottervik

Hesten daue snart om den ikke får flere oppgaver, sa ordfører Rita Ottervik i Trondheim.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Vi må bli ett fotballlag som kan hevde oss bedre blant de andre, og vi må få flere oppgaver, sa Ottervik.

Hun sa at hun selv satt i fylkestinget i Sør-Trøndelag i 90-åra og sa at det er langt mer blodfattige fylkeskommuner i dag enn det var den gangen.

Hesten daue

– Jeg skal ikke akkurat snakke om å bære havre til en daud hest. Men hesten daue snart om den ikke får nye oppgaver, sa Rita Ottervik.

Det var da folkemøtet på Stiklestad i kveld kom til temaet omkring styringa av det nye, sammenslåtte Trøndelag at Trondheimsordføreren deltok, sammen med blant andre Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram, Senterpartiet. I premissene ligger det at Trondheim skal få den politiske ledelsen, mens Steinkjer skal få den administrative.

"Ga" arbeidsplasser til nord

- Hvorfor gir Trondheim fra seg disse arbeidsplassene til nord, var første spørsmål til Ottervik, som svarte:

Panel debatterer styring folkemøte Stiklestad

Debatt om styring av det framtidige Trøndelag var bare ett av mange tema på folkemøtet. F. v. Ingrid Skjøtskift, kommunalråd (H) Trondheim, Kirsti Welander, ordfører (Ap), Oppdal, Siverts Bjørnstad, stortingsrepr. (Frp), Rita Ottervik, ordfører (Ap), Trondheim og programlederne Harry Tiller, Adresseavisen og Odd Rune Wolden, NRK.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Nå skal det vel være litt fordeling av arbeidsplasser. Men vi i Trondheim må anerkjenne Steinkjer sitt behov for å føle trygghet i sin kommune. De er en stor administrasjonsby i dag og må få trygghet for det også framover, sa Ottervik.

Skepsis, men snudde

Hun innrømte likevel at hun i starten var skeptisk til å dele den politiske og administrative ledelsen - og ga uttrykk for det da.

– Men så er det noe med at det er et større mål som er viktigere enn å diskutere slik lokalisering, sa Ottervik, som forklaring på hvorfor hun så snudde.

– Vi må spell på lag, vi er nødt til å bli et felles fotballlag hvis vi skal spell i kampen mot de andre regionene i Norge - og ikke minst internasjonalt!

Legge kjeklinga bak seg

Derfor mente Ottervik en måtte legge kjelinga bak seg.

Men Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp fra Sør-Trøndeag ga uttrykk for at Trondheim burde hadde all ledelse.

- Hadde det vært opptil meg hadde Trondheim fortsatt vært den naturlige hovedstaden, Vi har vært hovedstad i Norge og vi har vært hovedstad for trønderne i 1000 år, sa Bjørnstad.

Bjørn Arild Gram

Sammenslåinga må sikre en balansert regional utvikling, ikke det motsatte, sa Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp).

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Det er egentlig ikke det som er saken, repliserte ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer.

Trondheim landsdelshovedstaden, men...

– Trondheim er jo landsdelshovedstaden, sånn er det, det er ikke det vi diskuterer. Men som fylkeshovedstader i dag er Trondheim og Steinkjer likeverdige, med hver våre fylkesadministrasjoner. Spørsmålet er hvordan ett Trøndelag skal virke på den regionale utviklinga. Og da er det klart at da betyr det - relativt sett - mye mer for Steinkjer og Nord-Trøndelag å få disse arbeidsplassene og kompetansemiljøet, sa Steinkjer-ordføreren.

– Det handler om en balansert utvikling, og det er det vi må sikre gjennom en sammenslåing - og ikke det motsatte, sa Bjørn Arild Gram.