Hopp til innhold

Klart for dopingmaraton i retten

I årevis skal sju trøndere ha forsynt tusenvis av kunder med hjemmelagde dopingmidler. Mennene må også svare for mafiavirksomhet og trusler når norgeshistoriens største dopingrettssak starter i dag.

Dopingmidler
Foto: Politiet.

Sju menn sitter på tiltalebenken når Sør-Trøndelag tingrett settes klokka 10. Ifølge påtalemyndigheten er dette hjernene bak et omfattende dopingnettverk i Trondheim. Rettsaken skal etter planen pågå i 12 uker.

Statsadvokat Unni Sandøy

Statsadvokat Unni Sandøy er aktor i den store dopingrettssaken i Sør-Trøndelag tingrett.

– Det er en stor sak på flere måter. For det første er det mange tiltalte og tilsammen ti forsvarere. Så har vi selvfølgelig kompleksiteten i tiltalen og omfanget av de dopingmidlene og legemidlene som tiltalen gjelder, sier aktor, statsadvokat Unni Sandøy.

Det er tatt ut tiltale for produksjon av over 50 kilo virkestoff og flere millioner tabletter. I tillegg kommer det oppbevaring av flytende dopingmidler og produksjon av mange kilo legemidler, sier hun.

-Et velorganisert kriminelt nettverk

Ifølge tiltalene skal de sju ha hatt ulike roller i dopingnettverket. En av de tiltalte, som går under kallenavnet "Trykkern", skal ha vært hovedprodusenten. Han er tiltalt for å laget over 3,3 millioner dopingtabletter.

Mannen skal ha innredet laboratorielignende rom hjemme hos seg der produksjonen skal ha skjedd. Politiet beslagla blant annet ei pillepresse som de mener ble brukt her.

Tre av de tiltalte skal ha vært oppdragsgivere for "Trykkern" på ulike tidspunkt, en av dem fra 2003, de to andre fra 2008. En femte tiltalt skal ha etablert og drevet nettstedet Anabolic Forums som politiet mener var salgskanalen deres.

De to siste er tiltalt for medvirkning, blant annet ved transport og smugling av råvarer.

(Saken fortsetter under bildet).

Dopingfabrikk på Romerike - Operasjon Gilde.

Politiet mener store mengder dopingtabletter har blitt produsert av de tiltalte.

Foto: Politiet.

Seks av de sju er også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen i Straffeloven, noe som hever strafferammen fra seks til 11 års fengsel.

– Vi mener å ha funnet bevis for at dette har vært et organisert nettverk som har eksistert over flere år. Vi mener det har vært knytninger og en organisering både dem i mellom og i kontakten ut mot kjøpere og underliggende selgere i organisasjonen, sier Sandøy.

– Profesjonaliteten deres har variert i perioden, men det fremstår som om organisasjonen ble mer og mer profesjonell frem til de ble avslørt.

Sandøy mener det er viktig at samfunnet straffeforfølger disse personene strengt.

– Doping har store skadevirkninger, og det er ofte svært unge mennesker som bruker dopingmidler uten helt å forstå konsekvensene av det. Vi håper at det med denne saken også kan komme ut kunnskap både til samfunnet generelt og til brukerne om at dopingmidler er skadelig og farlig.

– Tjente millioner

Inntektene til dopingnettverket vil bli et sentralt bevistema under rettssaken. I tiltalene er det ikke spesifisert hvor mye hver enkelt skal ha tjent, men påtalemyndigheten mener det må dreie seg om svært store beløp.

Dopingbeslag fra Operasjon Gilde

Utstyr som er beslaglagt av politiet.

Foto: Politiet.

Politiet beslagla nettstedet, Anabolic Forums, hvor vi mener at deler av omsetninga har gått i gjennom. Tar vi utgangspunkt i de prisene som dette forumet opererte med og ganger opp med de mengdene som tiltalene gjelder, så ser man at det fort blir svært betydelige beløp, sier Sandøy.

– Hvor høyt?

Man kommer på mange millioner.

– Dagens Næringsliv har tidligere anslått at den totale verdien av dopingsalget kan ha passert 100 millioner kroner?

Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Alle nekter for organisert krim

NRK har snakket med samtlige forsvarere i forkant av saken, og det er klart at det vil bli stort spenn i forklaringene til de tiltalte i retten. Enkelte vil tilstå alt de er tiltalt for av produksjon, oppbevaring og salg. Andre vil tilstå noe mens to av mennene kommer til å avvise alle anklager.

På ett punkt er det likevel enighet: samtlige nekter straffskyld for organisert kriminalitet. Flere av forsvarerne sier til NRK at hovedslaget kommer til å stå om nettopp dette punktet.

Advokat Arve Opdahl

Etterforskningsmaterialet fra Operasjon Gilde utgjør 40 fulle ringpermer, sier advokat Arve Opdahl.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Det avvises at det er begått organisert kriminalitet for vår klients vedkommende, sier advokat Arve Opdahl.

Sammen med advokat Per Møller forsvarer han en 39-åring som i følge tiltalen skal ha vært sentral i dopingnettverket helt siden 2003.

Som i alle andre saker er det også her slik at hver enkelt tiltalt skal dømmes ut i fra sine egne handlinger.

–Vi mener det er forskjellige roller i forskjellige tidsperioder som gjør at det ikke er én gruppe som har begått det samme. Det er forskjellige personer som skal få bedømt sine handlinger individuelt, mener Opdahl.

Forsvarer: – Oppblåst sak

Politiet i Trondheim har brukt over to år og svært store ressurser på opprullingen av dopingsaken. Etterforskningen med kodenavnet Operasjon Gilde er den største i Trøndelag noensinne.

– Det har i mesteparten av perioden vært 30-40 mann som har jobba med saken, inklusiv hjelp vi har fått fra skattemyndighetene. For min egen del har jeg jobbet med saken i ca ett år, og det siste halvåret har vært et fulltidsengasjement, sier statsadvokat Unni Sandøy.

Advokat Christian Wiig forsvarer en tiltalt 28-åring i saken. Han kritiser ressursbruken.

Advokat Christian Wiig.

Advokat Christian Wiig kritiserer politiet for å ha blåst opp dopingsaken unødvendig.

Foto: Joar Elgåen.

– Etter min mening er det åpenbart at politiet har forsøkt å gjøre saken større og mer komplisert enn den egentlig er. De har blåst den opp noe. Slik jeg ser det kunne saken blitt behandlet og avgjort i løpet av halvannen måned i retten i stedet for de tre månedene som er satt opp, sier han.

Forsvareren mener Operasjon Gilde har rammet annet viktig politiarbeid.

– Det er mange andre alvorlige saker i Sør-Trøndelag politidistrikt som har blitt lidende på grunn av dette. Saker der saksbehandlingen har blitt forsinket, sier Wiig.

Jeg antar at politiet har brukt titalls millioner kroner på etterforskningen av saken, og spørsmålet er om det er verdt resultatet man kommer til. Det får vi se på.

Statsadvokaten avviser kritikken.

–Dette er en sak som har vært etterforska i over to år av politiet. Det er tatt ut en tiltale som er svært alvorlig med en høy strafferamme. Det er sju tiltalte. Denne saken krever at man setter av tolv uker i retten til en hovedforhandling, sier Unni Sandøy.