Her stiller 1 av 10 til valg

Ti prosent av innbyggerne med stemmerett i Osen kommune, stiller også til valg.
– Typisk for lokaldemokratiet på små plasser, mener valgforsker.

Osen sentrum

Lokaldemokratiet i Osen kommune er velfungerende.

Foto: Ellen Janne Hunn Olsen

Osen kommune på Fosenhalvøya har omtrent 1000 innbyggere, og 840 av disse har mulighet til å stemme ved kommende valg. Når 84 personer også stiller til valg blir det enkel prosentregning.

– Det er akkurat ti prosent av osingene som stiller til valg så her er det ingenting å si på engasjementet, forteller nåværende ordfører i Osen, Jørn Nordmeland til NRK.

– Velkjent fenomen

Anders Todal Jenssen

Professor i statsvitenskap, Anders Todal Jenssen.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

At interessen for å delta i lokaldemokratiet på små plasser er høy, er ikke uvanlig skal vi tro professor i statsvitenskap og valgforsker Anders Todal Jenssen. Det er særlig én ting som skiller små steder fra de litt større.

– På små steder har lokalbefolkningen tillit til politikerne sine. De slår av en prat med ordføreren og stoler på dem som er valgt, forklarer valgforskeren til NRK.

Det er ifølge statsviteren også store forskjeller i hvordan politikken oppfattes.

– Den generelle konsensusen er at lokalpolitikerne prøver å samarbeide for å løse problemer. Det virker samlende og gir folk lyst til å delta, tror Todal Jenssen.

Synlige resultater

Jørn Nordmeland

Nåværende ordfører i Osen kommune, Jørn Nordmeland.

Foto: Privat

Nordmeland tror de i Osen har lyktes med sakene de jobber med.

– Kommunereformen har fått osingene til å fatte interesse. I tillegg vil folk være med på å gjøre lokalsamfunnet bedre for seg og sine. De ser at det nytter å engasjere seg, sier ordføreren.

Todal Jenssen sier Osen-ordføreren har et poeng.

– Du kommer tett på i lokalpolitikken. Lokaldemokratiet på små steder er vel de mest velfungerende vi har, sier valgforskeren.

Ideologi vs. fellesskap

Ifølge Todal Jenssen vil de ideologiske forskjellene mellom partiene dyrkes mer på større steder, noe som kan virke mot sin hensikt.

– Forskjeller dyrkes gjerne med krangling og uenighet, og konflikt skaper mistillit. Det er mye mindre attraktivt å bli med på noe som bare virker negativt, forklarer Todal Jenssen.

Han tror likevel det er vanskelig å få endret på denne forskjellen.

– Det ligger i størrelsen. Blir kommunen for stor, endrer tonen seg, sier valgforskeren.