Etterlengtede hvileplasser for yrkessjåfører innvies på Oppdal

15 nye døgnhvileplasser for tungtransport innvies på Oppdal i morgen. Men Norge har fortsatt et stykke igjen før det er nok hvileplasser for tunge kjøretøy langs veiene, mener Norsk Transportarbeiderforbund.

Døgnhvileplass Oppdal

15 oppstillingsplasser for tunge kjøretøy åpner på Oppdal onsdag. Et sted i riktig retning, mener Norsk Transportarbeiderforbund.

Foto: Statens Vegvesen

– Norge har vært ett av de landene i Europa med færrest plasser, nest etter Luxemburg. Disse plassene er sårt tiltrengt og ett skritt i riktig retning, sier leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars M. Johnsen.

Han mener det har skjedd en betydelig forbedring i antall døgnhvileplasser de siste årene.

Onsdag markerer Statens vegvesen at det åpner 15 nye døgnhvileplasser for tungbilsjåfører ved Oppdalsporten i Oppdal i Sør-Trøndelag.

Denne oppstillingsplassen blir viktig som et hvilested før man begynner på overfarten over Dovrefjell, mener Statens vegvesen.

– Dette er et viktig tilbud for dem som kjører langtransport langs E6 gjennom Oppdal, slik at de får mulighet til å ta en god og lang pause, sier Gunvor Tørum Haugerud i Statens vegvesen i en pressemelding.

Døgnhvileplasser gjeldende og planlagte

Grønne prikker viser døgnhvileplasser som allerede er i drift, lilla de som er forslag til lokalisering av nye døgnhvileplasser, mens de blå er plasser som er helt eller delvis avklart mht. etablering.

Foto: Kart: Statens vegvesen

Helt avhengige av hvile for å overholde loven

En døgnhvileplass er en parkeringsplass for store kjøretøy hvor yrkessjåfører kan kjøre til side og få hvile.

Per januar 2017 er det 39 døgnhvileplasser langs riksvegene i Norge. Ni av disse ble åpnet i 2016.

Tungtransportsjåfører er pålagt å hvile 11 timer hvert døgn og de må ta en 45 minutter lang pause for hver 4,5 time de har kjørt.

– Dette er noe staten har pålagt yrkessjåførene, derfor er det også viktig at staten legger til rette for at dette skal la seg gjennomføre, sier Johnsen.

Lars M. Johnsen, leder i Transportarbeiderforbundet

– Dette er en viktig sak for oss, sier leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars M. Johnsen. Han mener det er svært viktig at det er nok plasser spredt utover hele landet, hvor yrkessjåfører kan få til å hvile ut.

Foto: Vegard Holm, LO Media

Han presiserer også at det er viktig sjåfører har mulighet til mat og toalettbesøk, og ikke minst at det skal være trygt å stanse der sjåførene skal legge seg til å sove.

Skal ikke bli ranet når de sover

– Dette er en viktig sak for oss. Når sjåførene er pålagt hvile, er det viktig at det er best mulig kvalitet på plassene. Sjåførene skal ha mulighet til å sove trygt og i ro og fred, sier Johnsen.

– Det har vært tilfeller med både dieseltyveri og overfall, og derfor er det viktig at det blir opprettet trygge plasser.

Døgnhvileplassene på Oppdal er eid og driftet av Oppdalsporten. Statens vegvesen betaler leie for at Oppdalsporten stiller opp med et godt tilbud til tungbilsjåførene.

Døgnhvileplass Oppdal

I tilknytning til de nye oppstillingsplassene vil det være både toalett, dusj og et oppholdsrom. Kjøretøyene kan stå på plassene opptil 48 timer i strekk hvis de ønsker det, skriver Statens vegvesen på hjemmesidene sine.

Foto: Statens vegvesen

Hvileplasser skal øke trafikksikkerheten

– Dette er et viktig bidrag for å øke sikkerheten til alle som ferdes langs vegene våre, fordi det er positivt at tungbilsjåførene får gode muligheter til å hvile ut, slik at de er opplagte bak rattet, sier Haugerud.

– Vi er glade for plassene som åpner på Oppdal, og vi ser fram til at det blir lagd mange gode oppstillingsplasser spredt over hele landet slik at sjåførene får overholdt hviletidsbestemmelsene, sier Johnsen.