Har startet jakten på mer kleberstein

Restaureringsarbeidet på Nidarosdomen har foregått i mange tiår, men nå mangler arbeiderne kleberstein. Det haster rett og slett å finne nye klebersteinsbrudd.

Restaureringsarbeidet på Nidarosdomen har foregått i mange tiår, men nå mangler arbeiderne kleberstein. Det haster rett og slett å finne nye klebersteinsbrudd.

Arbeiderne mangler snart kleberstein for å kunne fortsette restaureringen av Nidarosdomen.

Rune Langås, fagleder ved NDR

Rune Langås er fagleder ved Nidraos Domkirkes Restaureringsarbeider.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ifølge Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er det bare én vinters forbruk igjen før lageret av stein er tomt. Derfor samarbeider nå Norges geologiske undersøkelses geologer med katedralens steinhuggerne for å finne mer stein.

– Ikke for porøs

– Steinen må ikke være for porøs, da tåler den ikke tiden. Men samtidig vil den være umulig å jobbe med hvis den er for hard, sier forsker Gurli Meyer til Norges geologiske undersøkelser.

Nå jobbes med det steinprøver fra steinbruddet Dalhaugen i Mosjøen, og prøvene er hentet opp fra 80 meters dyp.

– Vi har også hatt dårlig erfaring med stein som forvitrer, eller sementblanding som ikke slipper ut fukt og som gjør at dårlig stein blir stående og «sprenge» mot resten av murkonstruksjonen. Sånt blir det sprekker av, sier Rune Langås, som er fagleder ved Nidraos Domkirkes Restaureringsarbeider.

Restaureringsekspertene ser fortsatt et stort behov for mer arbeid i Nidarosdomen hvor, konstruksjoner og figurer må utbedres.

– Rustet av forvitring

– Korveggen mot nord er satt sammen av kleberstein fra Grytdalen ved Støren, denne er helt rustet av forvitring. Rundt den såkalte «Kongeinngangen» mot Erkebispegården er vi allerede i gang med å bytte ut stein. Vi har med andre ord konkrete restaureringsplaner for mange år fremover, opplyser Langås.

Hvis steinkvaliteten fra gruva i Mosjøen er bra nok, er det redningen i alle fall for noen år framover.

– Alternativet er å kjøpe kleberstein fra kommersielle aktører, men da vet vi ikke hvordan steinen er tatt ut fra bruddet, og hvorvidt sprenging og hogging har påvirket kvaliteten. Vi ønsker å ha kontroll på hele prosessen fra brudd til kirke, sier Langås.

Kongeporten i Nidarosdomen under restaurering

Restaureringen av Nidarosdomen er et kontinuerlig arbeid. Her fra arbeidet med Kongeporten.

Foto: Bent Vidar Lindsetmo / NRK