NRK Meny
Normal

Har ikke råd til befolkningsveksten

Rådmannen på Ørlandet frykter befolkningsveksten som følger med utbygginga av ny hovedflystasjon.

Ørland flystasjon

Utbyggingen av flystasjonen vil føre til en stor befolkningsvekst både i Ørland og Bjugn.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Rådmann i Trondheim kommune, Snorre Glørstad.

Ørland-rådmann Snorre Glørstad spår tøffe økonomiske tider i kommunen.

Det er anslått at folketallet på Ørlandet vil øke med 50 prosent innen 2020 som følge av utbyggingen av den nye hovedbasen for jagerflyene. Det betyr at kommunen får flere tusen nye innbyggere i løpet av få år. Dette har blitt en hodepine for rådmann Snorre Glørstad.

Stor gjeld i Ørland og Bjugn kommune gjør det svært vanskelig å klare alle oppgavene i forbindelse med utbygginga av hovedflystasjonen.

Spår ei tøff tid

– Jeg har vært rådmann i Trondheim kommune, og har erfaring fra en kommune med pressproblemer. Trondheim har noe lavere gjeldsbelastning enn Ørland har, og de har probelmer med å håndtere gjelda, sier rådmann Snorre Glørstad.

Han er nyansatt rådmann i Ørland kommune, og spår altså ei tøff tid i forbindelse med utbyggingen av den store kampflyplassen i kommunen.

– Her kan vi få utfordringer som er enda større enn i Trondheim, og det vil bli vanskelig. Det er også et problem at vi må bygge ut før befolkningen kommer flyttende hit. I det kommunale inntektssystemet kommer pengene først når folket er på plass, sier rådmannen til NRK.

– En tøff jobb

Snorre Glørstad er klar i talen, og sier det han mener. Han mener folk i både Bjugn og Ørland må forstå at de står overfor store økonomiske utfordringer de neste årene.

– Det blir en tøff jobb å være rådmann, og oppgaven ble kanskje større enn jeg trodde. Men jeg angrer ikke, og klarer vi dette kan andre lære av oss, mener han.

F16 på Ørlandet

Utbyggingen av flybasen i Ørland gir kommunen utfordringer de neste årene.

Foto: Lillian Knutsen Aspås

Han understreker at utbyggingene og utviklingen av lokalsamfunnet i framtida ikke bare er en kommunal sak, men en sak hvor absolutt alle må bidra.

– Det første vi må gjøre er å finne ut hvilke utfordringer vi må løse først de neste fire-fem årene. Vi søker ekstern hjelp, og får utarbeidet en utfordringsoversikt. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å stake ut veien videre, sier Ørland-rådmannen.

Vurderer sammenslåing

Samtdidig jobbes det videre med planene om å slå sammen Bjugn og Ørland til en kommune. I går vedtok Ørland kommunestyre å starte en utredning om sammenslåing av de to kommunene. Målet er å legge saken frem for folket i forbindelse med Stortingsvalget neste høst.

– Jeg legger meg ikke borti den politiske prosessen, men vi må vite at en sammenslåing er riktig. Dette må utredes skikkelig før det tas en beslutning, mener han.