Graver seg gjennom kvikkleire for å bygge tunnel – jordmassene blir til suppe

Ti meter under bakken i Trondheim utføres en uvanlig risikofull jobb, som aldri før har blitt gjort i Norge. – Vi er overrasket over at leira ble så flytende, sier prosjektleder.

Graver i kvikkleire, ny overvannsledning Sluppen

JORDA BLIR FLYTENDE: Det er både krevende og risikofullt å grave gjennom store menger med kvikkleire. Den 375 meter lange tunnelen på Sluppen i Trondheim er en del av et nytt kommunalt vann- og avløpssystem for hele Nardo bydel.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Fra sin arbeidsplass helt i fronten av et langt betongrør har boreformannen i det danske selskapet Østergaard AS i flere uker gravd seg frem gjennom til dels svært ustabile masser.

– Vi vet hvor langt vi kan grave og hvor mye vi kan stresse jorden uten at det skjer noe. Vi vet hva de forskjellige jordtypene kan klare uten at vi får ulykker, sier Henrik Ottesen til NRK.

Kvikkleire er meget ustabil og kan føre til store skred – flere av de verste naturkatastrofene i Norge har vært kvikkleireskred.

Henrik Ottesen, boreformann Østergaard AS

GRAVER SEG FREM: Helt i fronten av et rør på to meter i diameter graver boreformann Henrik Ottesen seg frem – meter for meter gjennom kvikkleire.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Aldri gjort noe lignende i Norge

Ottesen er en av flere danske eksperter er hyret inn for å bygge en 375 meter lang overvannstunnel, i forbindelse med et nytt vann- og avløpssystem i Trondheim.

Det som har gjort prosjektet særdeles krevende, er at tunnelen går gjennom et stort område med kvikkleire. Slikt gravearbeid har aldri tidligere blitt utført i Norge.

– Det er meget spesielt. Vi er selv overrasket over at leira ble så flytende. Men vi har en trygg og meget robust løsning, sier prosjektleder i Østgergaard AS, Jim Valentin.

Henrik Ottesen, boreformann i Østergaard AS

KREVENDE JOBB: Store områder med kvikkleire har gjort jobben ekstra krevende for boreformann Henrik Ottesen og hans kolleger i det danske selskapet Østergaard AS.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Svært krevende og risikofylt – leira blir til suppe

Ti meter under bakken graver de seg frem, ved Sluppen i Trondheim. Jordmassene må fjernes etter hvert som røret presses stadig lenger fremover.

Leira som tyter ut foran er normal, men den endrer raskt karakter.

– Den er fast i fronten, men straks vi begynner å bevege massene blir de myke. Og innen det er løftet opp og ut av sjakten er det blitt suppe, forklarer Valentin.

Røret bukter seg som en orm under E6, og ender i skråning ned mot Nidelva.

STORE DIMENSJONER: Betongrørene som danner den nye overvannstunnelen har med sine 2,5 meter i diameter mye større kapasitet enn dagens rør.

– Det var helt uaktuelt å bruke en roterende front, da det kan skape bevegelser i leira. Så røret er presset fremover og med overtrykk i front for å holde leira på plass, sier prosjektleder i Steg Entreprenør, Gaute Øksne.

Det er Steg Entreprenør som har hyret inn de danske ekspertene, etter at de sikret seg oppdraget med å bygge tunnelen for Trondheim kommune.

Øksne innrømmer at det har vært stor spenning, og at risikoen er høy. Han har merket stor interesse for prosjektet fra hele bransjen.

Gaute Øksne

SPENT: Prosjektleder Gaute Øksne i Steg Entreprenør sier spenningen har vært stor underveis i hele prosjektet, og at erfaringene de har høstet er av stor verdi for selskapet.

Foto: Erland Knutsen / NRK

– Alltid to personer nede i sjakta

– Vi hører jo om ras som går og det er ikke noe vi ønsker å oppleve her. Ei kvikkleiretunge i en bredde på 80 meter går akkurat over området vi tunnelerer. Tunga henger liksom over, forklarer Øksne.

Det er trange forhold under bakken. For å sikre de som jobber i tunnelen, og særlig boreformannen som sitter helt i fronten av «ormen» og graver, er det gjort flere tiltak.

– Det er alltid en slusevakt sammen med han som graver, og det er alltid to personer nede i sjakta. De har telefonisk kontakt og alt blir kameraovervåket, sier Øksne.

Overraskende mye kvikkleire

Mengden kvikkleire i området overrasket mange.

– Det er et stort rør som presses gjennom ved ren trykk-kraft for å holde massene på plass. Vi kan ikke få noen kollaps i leira, forklarer sier geotekniker i Multiconsult, Mia Bek.

Hun har gjort mange grunnundersøkelser, og en rekke tiltak er gjort for å unnvike ras og utglidninger.

– Kunne boringa ha ført til utglidning om ikke disse tiltakene ble gjennomført?

– Ja, det kunne den absolutt ha gjort. Det er ingen tvil om det, sier Bek.

Eli Holen, prosjektleder Trondheim kommune

BYGGER NYTT VANN- OG AVLØPSSYSTEM: – I dag går alt overvann og kloakk i samme rør. Ved mye nedbør er ikke røret stort nok og mye kloakk renner rett ut i Nidelva. Så det er viktig at dette skiftes ut, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Eli Holen.

Foto: Grete Thobroe / NRK