Hopp til innhold

Gjennombrudd på Åsgard

Ny bore- og brønnteknologi skal ha blitt testet ut med gode resultater ved Åsgard-feltet utenfor Trøndelagskysten.

Åsgard A
Foto: Øyvind Hagen/ StatoilHydro / Øyvind Hagen

Teknologien er utviklet av StatoilHydro og FMC Technologies for å få opp mer olje fra undervannsinstallasjoner. Det nye utstyret gjør det mulig å gjenbruke gamle brønner på en mye enklere og billigere måte enn tidligere, skriver StatoilHydro på sine nettsider.

Bestiller ny type oljerigg

– Nå ser vi resultatet av 4-5 års teknologiutvikling i selskapet, sier leder for undergrunnsteknologi i StatoilHydro, Øystein Arvid Håland. Han anslår at boreoperasjonen vil gi ekstra olje verd om lag 1,4 milliarder kroner med dagens pris, bare fra Åsgard-feltet.

Ved Åsgard ble det brukt en vanlig oljerigg, men ifølge Håland vil teknologien gi enda bedre resultater med en spesialbygd rigg. Selskapet jobber for å finne noen til å bygge riggen, som kan være på plass i 2012-2013.

– Den nye løsningen vil effektivisere denne type operasjoner vesentlig ved arbeid i havbunnsbrønner, og gir oss mulighet til å ta ut olje vi ellers ikke ville tatt ut, sier Håland.

I tillegg til å hente opp mer olje fra gamle felt mener StatoilHydro det vil være mulig å utvinne marginale felt, øke brønners levetid, gi mer inntekt per brønn, gi mer effektive operasjoner og sørge for mindre håndtering av tungt utstyr.