Fylkesråd: – Ingen rask løsning for større Ytterøyferje

Fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem (Sp), innrømmer at fylket ikke hørte nok på Ytterøyfolket da nyferja ble bestilt og sier at situasjonen med for lita ferje er krevende.

Kø Ytterøyferja

Det er blitt vanlig at mange står igjen på kaia, når ferja til Ytterøy går fra Levanger.

Foto: Siri Endresen

På Ytterøyfolkets eget forum på Facebook koker diskusjonen etter at lange køer og mye venting på ferja har skapt stor frustrasjon i sommer. Ifølge Ytterøyutvalget og Ytterøy pendlerforening er situasjonen uholdbar. De krever at Nord-Trøndelag fylkeskommune må sørge for et bedre tilbud til øyfolket.

Fylkesråden beklager overfor ytterøyningene

Tomas Iver Hallem

Tomas Iver Hallem, fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag (Sp).

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem (Sp), beklager at nyferja, som kun har vært i drift i to år, har for lite kapasitet. Ferja ble bestilt etter trafikktall som ikke er sammenlignbare med den positive utviklinga øya i dag opplever.

– Det ble vel ikke tatt innover seg de tallene for vekst som innbyggerne på øya så for seg. Man la til grunn det som var situasjonen i 2011 og 2012 og klarte ikke å fange opp den veksten som øya nå er inne i. Det gjorde at det ble kjøpt ei for lita ferje som fører til at de som er på Ytterøya, næringsliv og folk plages med unødvendig kø og tap av tid som kunne vært brukt på andre ting, sier Tomas Iver Hallem.

Folk på Ytterøy må betale for håndverkere i kø

Firmaet Fjøssystemer på Heimdal er ett av mange firma som det siste året har hatt store arbeidsoppdrag på Ytterøy. Servicetekniker og montør Magne Landrø sier han jevnt over må vente et par timer i ferjekø hver gang han har oppdrag på øya.

Magne Landrø

Magne Landrø er servicetekniker og montør i Fjøssystemer på Heimdal. Han må vanligvis vente et par timer i ferjekø hver gang han er på Ytterøy.

Foto: privat

– Det fører til at man sikkert må tenke seg litt om, når man planlegger prosjekt, at man legger inn litt margin på tid. Altså det blir dyrere til kunden, sier Landrø.

Ytterøy opplever stor optimisme med store investeringer innenfor blant annet landbruket. I løpet av ett år er det bygd fem, store nye fjøs på øya. Flere håndverkere NRK har snakka med bekrefter at de ofte tilbringer et par timer i kø hver dag.

– I forhold til mange andre ferjesamband er det helt ekstremt dårlig. De har langt ifra nok kapasitet på det ferjesambandet. Sånn sett er jeg imponert over at de holder ut med det, sier Magne Landrø.

Ingen av håndverkerbedriftene sier de vil svarteliste oppdrag på Ytterøy, men flere bekrefter at ferjeprobleme gjør det dyrere for ytterøyningene.

– Det betyr i klartekst at det blir dyrere for kundene på Ytterøy enn andre steder, sier en håndverker NRK har snakka med.

Fylket ser ingen rask endring på situasjonen

– Den endelige løsningen, som det ser ut nå, er selvsagt å skulle ha bytta ut den ferja, men det er litt verre ut fra at vi er bundet opp av en kontrakt, sier Tomas Iver Hallem.

Fylkesråden lover kommunikasjon med Ytterøyutvalget og Levanger kommune og vil vurdere å innføre et ekstra skift til ferjemannskapene og se på hva det vil føre til av flere avganger. Han håper det kan være mulig å få tak i en større ferje om et par år.

Skjermdump fra Facebook

Vogntogeier Jon Magnus Myhr fra Ytterøy er en av mange som er frustrert.