NRK Meny
Normal

Fylkesmannen: – Dette er ikke en mobbesak

Fylkesmannen krevde at elev i Trondheim måtte flyttes etter å ha krenket en annen elev. Saken er blitt omtalt som en mobbesak, men dette tilbakeviser Fylkesmannen.

Skolegård

En elev på en trondheimsskole måtte flyttes ut av klassen etter to voldshendelser mot en annen elev. - Eleven som måtte flyttes er ikke en mobber, sier Fylkesmannen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Lasse Arntsen

Lasse Arntsen er klar på at eleven ikke ble flyttet på grunn av mobbing.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det å sikre godt psykososialt miljø for skoleelever favner bredere enn mobbesaker. Vi er fortvilet over at alle saker hvor elever føler seg krenket kalles mobbesaker. Alt er ikke mobbing, fastslår Lasse Arntsen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

I går ble det kjent at Fylkesmannen påla en stor skole i Trondheim å flytte en elev til en annen klasse, av hensyn til det psykososiale miljøet til en annen elev.

Det som ligger bak skal være to enkeltstående voldsepisoder, der den ene slo den andre.

Sentrale aktører i Trondheim brukte ord som mobbing og mobbesak overfor NRK tirsdag.

Handler om vold

Utdanningsdirektør Arntsen sier at den ene eleven følte seg krenket av den andre.

– Det betyr ikke at den andre eleven er en mobber. Per definisjon er dette ikke en mobbesak. Den ene eleven følte seg utrygg, og Fylkesmannen fattet vedtak for å sikre godt psykososialt miljø for eleven.

Ifølge Store norske leksikon er mobbing aggressiv atferd gjentatt over tid, og karakterisert ved ujevnt styrkeforhold. Det er vanlig å si at det er mobbing når plagingen skjer hver uke eller oftere.

– I den aktuelle saken er det ikke snakk om slik systematikk, sier Arntsen.

Han nevner eksempler på situasjoner som kan medføre plikt til å fatte vedtak for å sikre godt psykososialt miljø:

– Rasisme, diskriminering, trakassering, trusler eller vold. I den aktuelle saken handler det om vold.

Omorganisering fra nyttår

Fra nyttår ble Fylkesmannens vedtak iverksatt i form av omorganisering på det aktuelle trinnet. Elevene skal ikke ha fått vite årsaken til omorganiseringen, etter det NRK kjenner til.

Fylkesmannen har to ganger behandlet klagen på det psykososiale miljøet til den krenkede eleven. Den første gangen ble ikke klagen tatt til følge. Den andre gangen fikk klager medhold, fordi tiltakene som opprinnelig var satt inn viste seg ikke å være tilstrekkelige.

Jobber med svar til Fylkesmannen

Erlend Moen, seniorrådgiver i rådmannens fagstab i Trondheim, er tydelig på at omorganiseringen som er gjort på skolen, ivaretar innholdet i Fylkesmannens vedtak.

– Framover skal vi være ekstra behjelpelige med situasjonen på det aktuelle trinnet. Vi skal sikre at det er positivt læringsmiljø for de involverte elever, sier Moen.

Erlend Moen

Erlend Moen i Trondheim kommune sier de jobber med å utbedre et svar på Fylkesmannens tilsynsrapport.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Med bakgrunn i blant andre denne saken, har Fylkesmannen hatt tilsyn på skolen. En foreløpig tilsynsrapport ble sendt til kommunen i romjula.

Kommunen jobber med et svar til Fylkesmannen. Moen vil ikke kommentere innholdet i svaret.

– Vi går gjennom rapporten grundig for å gi et skikkelig svar på det Fylkesmannen har påpekt.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal