Fylkesmannen forkasta Levangers planer om å utvide byen

Levanger kommune trenger flere boliger og næringsareal, men får nei av Fylkesmannen til å bygge ned dyrka mark rundt byen.

Levanger sett i fra lufta

Levanger kommune ønsker å ha muligheten til å utvide byen utover, men får nei av Fylkesmannen som mener jordvernet må gå foran.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Andreas Jenssen Hjelmstad

Gruppeleder Andreas Jenssen Hjelmstad i Høyre fortviler over Fylkesmannens nei til kommunedelplan. Han sier kommunen raskt trenger nytt næringsareal.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

I Levanger er høsten godt i gang. På kornåkrene går skurterskene og i potetåkrene tas årets avlinger opp. Jorda på Innherred er blant landets aller mest fruktbare.

Men den gamle trehusbyen Levanger vokser. Prognoser viser at byen trenger 1500 boliger de neste 15 åra. I tillegg trenger den nye næringsareal.

– Vi må ha utviklingsmuligheter i og rundt bykjernen. Når det kommer nye aktører og henvender seg til oss for å få etablere seg i Levanger, så har vi ingen areal å gi til dem i dag, sier gruppeleder Andreas Jenssen Hjelmstad i Høyre.

Potet og korn høstes inn i Levanger

Jorda rundt den gamle trehusbyen Levanger er blant landets aller beste med tanke på landbruk.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

135 dekar

Landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal

Landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal ønsker seg flere høyhus i Levanger framfor å bygge ned åkrene rundt byen.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Derfor har kommunen i sin nye kommunedelplan foreslått å omdisponere 135 dekar dyrket jord til boligformål. Forslaget har vært ute på høring og møter sjelden sterk motstand hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har lagt inn en innsigelse mot hele planen.

– Det er det svært sjeldent at vi gjør. Vi gjør dette på grunn av jordvernet. I det siste har Stortinget skjerpet jordvernet markant, sier landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal hos Fylkesmannen.

Omringa og verna

I Levanger sentrum står det flere enn 250 totalverna bygårder. På den ene siden av byen er det et sund som forhindrer utvidelse den veien. På den andre siden gjør jernbanen det krevende. I tillegg ligger dyrkamarka tett inntil småbyen.

– Vi kan ikke rive de verna bygningene og sette opp nytt. Der må vi ha utviklingsmuligheter rundt bykjernen, sier Hjelmstad.

Men landbruksdirektøren ber kommunen tenke nytt.

– Vi ønsker at småbyene våre utvikler seg som de faktisk er – små byer. Det betyr at de må fortsette innover. Man må ned i jorda og opp i lufta med bygningene. Vi kan ikke klaske store én-etasjers kolosser utover den beste matjorda i Norge, sier Værdal.

Før saken kan behandles i kommunestyret må Levanger kommune nå gå i dialog med Fylkesmannen for å finne en løsning.

– Det som ligger her nå er ikke godt nok, sier Værdal.

Kart over god matjord i Levanger

Desto rødere markering på kartet, desto bedre er jorda egna til å dyrke mat.

Foto: Eivind Aabakken / NRK