Fortsetter kartlegging av mineraler

Regjeringen bevilger 30 millioner kroner til mineralleting, og Norges geologiske undersøkelse i Trondheim fortsetter dette arbeidet. De er glade for at kartleggingen videreføres.