NRK Meny

Fortsetter kartlegging av mineraler

Regjeringen bevilger 30 millioner kroner til mineralleting, og Norges geologiske undersøkelse i Trondheim fortsetter dette arbeidet. De er glade for at kartleggingen videreføres.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.