Hopp til innhold

Statsbudsjettet Trøndelag 2015

 • Økt aktivitet neste år

  Forslaget til statsbudsjett legger til rette for økt aktivitet, opplyser Helse Midt-Norge. Basisrammen for helseforetaket øker med rundt 700 millioner kroner til 13,6 milliarder. I tillegg kommer inntekter som er basert på aktivitet.

 • Bondelaget savner skattegrep

  Norges Bondelag er fornøyde med forslaget til kutt i formueskatten. Men leder Lars Petter Bartnes sier at de hadde forventet et budsjett mer rettet mot næringslivet, de savner skattegrep for økt matproduksjon.

 • – Svikter trøndersk arbeidsliv

  Statsbudsjettet svikter de store utfordringene i trøndersk arbeidsliv, mener Kristian Tangen, LOs distriktssekretær i Sør-Trøndelag. Han etterlyser et løft for fag- og yrkesopplæring, og satsing for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Han er positiv til at det foreslås penger til arbeidet mot useriøse aktører.

 • Savner løft for friluftsliv

  Den Norske Turistforening er skuffet over forslaget til statsbudsjett, de mener det ikke gir noe løft for friluftslivet. De mener også at budsjettet inneholder forslag som vil øke presset på norsk natur.