NRK Meny
Normal

Fortsatt mye svevestøv i byene

Piggdekkavgift, reduserte fartsgrenser og restriksjoner på vedfyring hjelper, men ikke nok. Fortsatt har flere byer for mange dager med for mye svevestøv.

Svevestøv i Trondheim
Foto: Gorm Kallestad

Statens forurensningstilsyn (SFT) mener det må sterkere tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) ber kommunene jobbe mer aktivt for å redusere forurensningene fra svevestøv.

– Vi forventer at de kommunene som opplever overskridelser av grenseverdiene, jobber mer aktivt for å overholde disse fremover, sier hun.

– SFT forventer at kommunene sørger for at nødvendige tiltak blir gjennomført slik at kravene om luftkvalitet blir oppfylt. Kommunene har plikt til å sørge for at befolkningen får den luftkvaliteten som de har krav på, sier SFT-direktør Håvard Holm.

51 dager

Så langt i 2006 ser det ikke ut til å ha vært flere dager med brudd på forskriftenes bestemmelser om svevestøv.

Rapporten fra SFT viser at det i Oslo var 51 dager med for høye konsentrasjoner av svevestøv i 2005. I Drammen var det 57 dager. Trondheim hadde 43 dager, Lillehammer 45, Bergen 25, Kristiansand 22, Stavanger tolv, Mo i Rana seks og Ålesund to dager.

Tromsø og Grenland er oppført med «manglende rapportering».

Vedfyring viktigste kilde

Fyring med ved er den viktigste kilden til svevestøv. Men nye, rentbrennende ovner har redusert utslippene betraktelig.

I perioden fra juli 2004 til juni 2005 ble det brent i overkant av 1,3 millioner tonn ved i Norge. Hadde det ikke vært for en betydelig utskifting fra gamle vedovner til nye, rentbrennende ovner, ville utslippene vært 11.000 tonn høyere, ifølge Statistisk sentralbyrå, som har gjort en analyse for Norges vassdrag- og energidirektorat, Statens forurensningstilsyn og Landbruks- og matdepartementet.

Nesten 70 prosent av svevestøvutslippene i Norge i 2003 stammet fra vedfyring. Årsaken til at vedfyring bidrar så mye til disse utslippene, er at mesteparten av veden blir brent i gamle, forurensende ovner som er produsert før 1998. Tester i laboratorium tyder på at gamle ovner slipper i gjennomsnitt ut 5-6 ganger så mye svevestøv som de nye, rentbrennende ovnene, solgt i 1998 eller senere.

Rundt 30 prosent av veden, eller nesten hver tredje vedkubbe, brennes nå i nye ovner. Det er dermed fortsatt et stort potensial for ytterligere reduksjoner i utslippene.

(©NTB)