Hopp til innhold

Ønsker å koble seg sammen med simulatorer i andre land

Luftforsvaret ønsker å gi kampflypilotene større erfaring med ulike krigsscenarioer. Trening sammen med piloter i andre land med simulator kan bli et viktig steg.

Forsvarssjefen i simulator

FORSVARSSJEFEN «I LUFTA»: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen prøvde F-35 – simulator for første gang på Ørlandet. Nå ønsker han mer slik flytid for de norske pilotene. Oberstløytnant og leder for TTT-skvadronen, Haakon Gamborg, gav innføring.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Drømmen vår er å få koblet sammen simulatorer mellom forskjellige land, slik at en faktisk kan sitte i Storbritannia og øve med F-35 i Norge, og gjerne også i Norden og Finland for F-35, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Onsdag fløy han simulator for denne kampflytypen for første gang. Det gikk bra.

– Jeg fikk ikke noe mindre respekt for pilotene, sier Kristoffersen.

Norges åtte simulatorer for F-35 er ved kampflybasen på Ørlandet.

Nå kan de få en enda større rolle enn tidligere.

1. desember gikk Luftforsvaret inn i et nytt treningsprogram for kampflypilotene hvor 40 prosent av treningen gjennomføres i simulator.

Norsk F-35 på vei til Island

Norsk F-35 med våpen, på vei til Island hvor fire fly akkurat nå er i tjeneste for NATO med patruljering i Islands luftrom.

Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

– Det er helt naturlig for oss at vi tar dem i bruk så effektivt som vi kan. Det er noe vi gjør. Vi øker prosentandelen trening i simulator. Men det er også noe våre allierte gjør, sier sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland.

Han mener dette er både riktig og viktig. Av flere grunner.

Verden trenger ikke vite alt

Folland viser til at en del av treningen pilotene gjør lettere kan holdes hemmelig hvis den legges til simulator.

– Simulatorkvaliteten er så bra at vi får skikkelig relevant trening ved å fly simulator. Samt at det er noe av prosedyrene våre som vi heller ikke ønsker å gjøre synlig for hele verden, og det kan vi gjøre i simulator.

Han mener et tettere simulatorsamarbeid mellom Norge og allierte land er noe som kommer til å skje snart.

Simulatorene i de ulike landene kan kobles sammen.

– Det er på trappene og det er på full fart. Vi ser for oss at det kommer til å skje i løpet av relativt kort tid, sier Folland.

Sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland, ved Ørland kampflybase

Sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland, ved F-35 jagerfly på Ørlandet.

Foto: Onar Digernes Aase / forsvaret

Les også Vil ha et felles nordisk luftforsvar

Forsvarssjefen viser til at det er investert mye i simulatorene, og at de åtte Norge har, er veldig gode.

– Det er veldig realistisk trening. Du kan koble flere sammen, og trene på ting du ellers kunne fått utfordring med å gjøre live, sier Kristoffersen.

Amerikanske og britiske luftforsvaret blir viktige

Sjefen for Luftforsvaret viser til at Norges to viktigste allierte for slik samtrening vil være amerikanske U.S Air Force og britiske Royal Air Force.

– I tillegg har vi selvfølgelig veldig gode samarbeidsforhold med våre nordiske partnere. Og med inntreden av F-35 i både Danmark og Finland ser vi for oss utstrakt samarbeid også i den retningen, sier Folland.

Det vil også være mulighet for å øve med både simulator og fly i lufta samtidig.

– Det er en kjempefordel og det er klart at det gir en fleksibilitet og en mulighet til å sette sammen store styrker raskere enn det vi får til med å måtte arrangere store øvelser.

Les også F-35 i to skarpe patruljeringsoppdrag for NATO akkurat nå

F-35 tar av fra kampflybasen på Ørland

Sverige har ikke F-35 men jagerflytypen Jas Gripen.

Norge har et tett samarbeid med det svenske luftforsvaret.

Skal ikke gå utover opplæringa

Forsvaret viser til at krigen i Ukraina ikke har hatt noen innvirkning på beslutningen om mer flytid i simulator.

Men at dette er et naturlig steg mot at F-35 skal være fullt operativ i Norge fra 2025.

Folland sier simulatorene er ekstremt viktige for at Norge skal kunne være klar for krig med de nye kampflyene.

– Simulatorene utvikler seg også parallelt med flyet, slik at når vi får oppgraderinger på flyet og nye våpen, så vil vi også teste ut dette i simulatorene og drive grunnleggende trening. På veien mot å være klar for krig med F-35 er simulatoren veldig viktig for oss, sier Folland.

Ørland kampflybase

Norge har åtte simulatorer til en verdi av rundt én milliard kroner til sammen. De står alle her ved kampflybasen på Ørlandet.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Mer flytid i simulatorer vil også bli billigere enn flytid i lufta.

I tillegg vil det redusere klimautslippene.

Andelen flytid i simulator er økt fra 30 prosent tidligere.

Nato-kravet for antall timer i F-35 årlig for pilotene er minimum 180 timer. Det gjelder fly og simulator til sammen.

Vil pilotene få nok flytid i lufta?

– Det blir opp til fagfolkene å vurdere. Det skal ikke gå på bekostning av sikkerheten eller hvor fornøyde pilotene er med treninga. Der har de et ord med i laget også. Det skal ikke gå utover kapasiteten til flyverne, men skal tvert imot forsterke og gjøre dem enda bedre, sier Kristoffersen.

Les også – Målet er å bli den beste flymekanikeren Luftforsvaret har sett

Lasse Skarpodde, lærling