Norske kvinner føder færre barn

Det fødes for få barn i Norge til å opprettholde befolkningstallet. Overlege og spesialist i fødselsmedisin mener noe av årsaken er at kvinnene venter for lenge med å få barn.

Gravid

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i Norge er nå 30 år, i Oslo har den passert 31 år.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Norske kvinner føder færre barn, og sjøl om statistisk sentralbyrå mener det er for tidlig å kalle det en klar trend, er enkelte bekymra for nedgangen.

Befolkningen skrumper

På 1980-tallet var antallet fødsler i Norge rekordlavt, på 2000-tallet har det vært en jevn stigning, men de siste årene har veksten stoppet opp.

Dag Bratlid, professor St. Olavs Hospital

Dag Bratlid er professor, overlege og spesialist på nyfødtmedisin ved St. Olavs hospital.

Foto: Erland Knutsen / NRK

– Det fødes rett og slett for få barn her i Norge til å opprettholde befolkningstallet, sier professor, overlege og spesialist på nyfødtmedisin ved St. Olavs hospital, Dag Bratlid.

Et tall som er litt magisk i forhold til barnefødsler er tallet 2,1. Teoretisk må nemlig hver kvinne føde 2,1 barn for at befolkningen skal holdes på et stabilt nivå. I fjor hadde hver norske kvinne i gjennomsnitt født 1,88 barn og da vil folketallet synke på sikt.

– Noen kvinner føder mange barn, andre blir ikke mødre, og årsaken til at vi sier 2,1 i snitt er at det er en viss spedbarnsdødelighet, sier Bratlid.

5 millioner nordmenn

Norge har nettopp feiret at vi har blitt 5 millioner nordmenn, men denne økningen skyldes innvandring og at vi lever lengere enn tidligere.

Alderen på førstegangsfødende kvinner har vokst betydelig de siste 10 – 20 åra. Nå er gjennomsnittsalderen i Norge 30 år, i Oslo har den passert 31 år. Dette fører videre til at stadig flere kvinner sliter med å bli gravide.

– Det mange ikke tenker over, kanskje ikke vet, er at fruktbarheten avtar jevnt og trutt fra tidlig 20-årsalder. Ser man på de biologiske forutsetningene så er kvinnekroppen laget for å føde barn i ung alder, sier Bratlid.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Baby

Norge har nettopp feiret at vi har blitt 5 millioner nordmenn, men denne økningen skyldes ikke nyfødte nordmenn.

Foto: www.colourbox.com

Har igjen bare 20 % av fruktbarheten

Fruktbarheten til en kvinne på 30 år er bare halvparten av hva den var når hun var 20. En kvinne på 35 år har bare 20 % av den fruktbarheten hun hadde da hun var 20.

– Det blir altså vanskeligere og vanskeligere å få barn jo eldre kvinnen blir og dette tror jeg er hovedårsaken til at norske kvinner nå føder så få barn, sier han.

Mange kvinner venter med å få barn fordi de vil gjøre ferdig utdanning og deretter skaffe seg yrkeserfaring. Bratlid vektlegger også statusjaget.

– Staten favoriserer eldre fødende

Han påpeker dessuten at trygde- og stønadssystemet i Norge favoriserer de eldre fødende. Det er først når kvinnene er i jobb og har en trygg fast inntekt at de har krav på en stor stønad når de får barn med lønn, svangerskaps- og fødselspermisjon med mer.

– Dersom en kvinne får barn i studietiden får hun adskillig mindre av disse godene, noe som gjør at det er økonomisk vanskelig å få barn i ung alder, sier Bratlid.

Han poengterer at det er mye bedre for både kvinnen og barnet at kvinnen får barn i ung alder. Det er mindre komplikasjoner for mor og barn både under svangerskap og fødsel.

Babyer

I gjennomsnitt må hver kvinne føde 2,1 barn dersom folketallet ikke skal synke på sikt.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK