Hopp til innhold

Ulik lønn for likt arbeid er mye vanligere enn antatt

Yrket er det samme. Arbeidsgiveren den samme. Arbeidsoppgavene de samme. Likevel er det noe som skiller kollegene fra hverandre.

Fire kolleger sitter sammen ved hver sin pc-skjerm i åpent landskap på jobb.

STOR STUDIE: Ny, omfattende forskning viser at ulik lønn for likt arbeid utgjør en vesentlig del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. I studien er samme jobb definert som samme yrke hos samme arbeidsgiver.

Foto: Unsplash

Kollegene har ulikt kjønn – og ulikt beløp på lønnsslippen.

At vi har et lønnsgap mellom kvinner og menn i Norge, er en kjent sak. Vi vet at flere kvinner jobber i yrker som tradisjonelt sett er mer lavtlønnet. Men dette er ikke hele bildet.

En ny og omfattende studie viser at kvinner i Norge i snitt har 8,6 prosent lavere årslønn enn menn – selv om de er ansatt for å gjøre den samme jobben.

– I all hovedsak har tidligere studier konkludert med at lønnsforskjellene skyldes at menn og kvinner sorteres inn i ulike jobber. Det var overraskende å finne ut at lønnsforskjellene er såpass store som de er på jobbnivå.

Det sier førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Are Skeie Hermansen.

Unik studie

En ny, omfattende forskningsrapport er nylig publisert i Nature Human Behaviour.

Resultatet av den er at ulik lønn for likt arbeid utgjør en vesentlig del av kjønns- og lønnsforskjellene.

Hermansen er én av 29 forskere fra en rekke land som har jobbet med dette over flere år. De har samlet inn og analysert lønnsdata fra flere enn 25 millioner arbeidstakere i året fra totalt 15 land i Europa, Asia og Nord-Amerika. Tilsvarende er aldri før blitt gjort.

Lønnsdata fra alle norske arbeidstakere fra 30–55 år er inkludert i forskningen. Det tilsvarer rundt 950.000 personer. Mer enn en tredjedel av kjønnsforskjellene i både årslønn og timelønn i Norge, skyldes at kvinner får mindre betalt for å gjøre samme jobb, viser forskningen.

Av de 15 landene som er undersøkt, plasserer Norge seg på en femteplass over landene med minst lønnsgap på jobbnivå. Bak både Danmark og Sverige.

Hermansen påpeker at det er veldig små forskjeller mellom de landene som ligger i toppen av listen, og at Norge sånn sett kommer godt ut.

Samme jobb – ulik innsats?

Forskerne ønsker å komme enda mer til bunns i årsakene til ulik lønn for likt arbeid. Men allerede nå, har de noen teorier. (Hermansen påpeker at forklaringen kan være en helt annen i Norge enn i Japan).

Når det gjelder situasjonen her til lands, har forskerne funnet ut at lønnsforskjellene er vesentlig mindre mellom menn og barnløse kvinner enn mellom fedre og mødre.

Portrettbilde av Are Skeie Hermansen

Are Skeie Hermansen er en av 29 forskere som har jobbet med den omfattende forskningen om lønn og kjønn.

Foto: Erik Engblad / UiO

Hermansen sier at kvinner i større grad ser ut til å tilpasse karrieren til familielivet ved å redusere innsatsen på jobb etter å ha fått barn. Og at menn gjerne gjør det motsatte.

– Når kvinner reduserer sin arbeidstid i større grad enn menn, vil dette kunne få langsiktige konsekvenser for karrieren som forplanter seg over tid, også på jobbnivå.

Jakob Egholt Søgaard, adjunkt ved økonomisk institutt ved Københavns Universitet, er intervjuet om forskningen i den danske nettavisen Videnskap. Han mener det er problematisk å være bastant på at det er et lønnsgap for likt arbeid.

– Er vi sikre på at folk på samme arbeidsplass med samme arbeidstittel har de samme oppgavene? Det er jeg ikke overbevist om, for så detaljerte er registerdataene tross alt ikke, sier han til avisen.

Les også Pene kvinnelige studenter fikk dårligere karakterer under pandemien

En kvinnelig student.

Mer åpenhet rundt hva vi tjener

Forsker Are Skeie Hermansen sier at også individuell lønnsfastsettelse kan være en forklaring på lønnsgapet innad på arbeidsplassen.

– Det er noe forskning som tyder på at menn kan være mer fremoverlent i lønnsforhandlinger. Men arbeidsgivers rolle her er selvsagt også sentral. Det trengs to for å danse tango.

Mye av ansvaret for å minske gapet ligger hos arbeidsgiver, mener han, og slår et slag for større åpenhet om lønna til de ulike ansatte.

Tidligere forskning har vist at økt lønnstransparens kan bidra til å redusere lønnsforskjellene innad på arbeidsplasser.

Minst like viktig mener han det er at arbeidsgiver jobber for å tilrettelegge etter foreldrepermisjon, for å sikre at kvinner ikke blir hengende etter.

Men hva bør du som arbeidstaker selv gjøre for å tjene mer likt din mannlige kollega i samme jobb?

Les også Forskere har funnet ut hvorfor man blir sliten av å tenke hardt

At University

– Arbeidsfordelingen innad i familiene er et sentralt hinder for videre fremgang på denne fronten. Mange har idealer om å leve i likestilte forhold, men i praksis blir det gjerne en kjønnsskjevhet som kan få langsiktige karrierekonsekvenser, sier Hermansen.

Det er blitt bedre, tross alt

Forskningen viser at lønnsforskjellene på jobbnivå er redusert med over en tredjedel i Norge de siste 25 årene.

– Det er grunn til å tro at vi vil få mindre og mindre forskjeller for hver generasjon som går, sier Hermansen.