Folk mener Senterpartiet har jukset

Ordføreren og rådmannen i Roan har fått flere henvendelser fra folk i kommunen, som mener Senterpartiet har jukset under valget.

Valgurne i Roan.

Rådmannen og ordføreren i Roan har fått flere henvendelser fra folk som mener det har skjedd noe ulovlig med Senterpartiets stemmesedler.

Foto: Motasje: Arne Kristian Gansmo / NRK

Partiet gikk opp 23,5 prosentpoeng og endte til slutt med en oppslutning på 45,7 prosent i Roan.

Etter valget har flere i Roan stilt spørsmål rundt 40 lister som de mener har vært påfallende like. Listene skal ha hatt veldig like kummuleringer.

– Vi har ikke belegg for å si at listene er like, men vi har mange stemmesedler som har lignende avkrysninger. Det kan bety at 40 personer har tenkt likt, sier rådmann i Roan, Michael Momyr til NRK.

Avviser valgjuks

Senterpartiet gjorde et brakvalg og gikk opp fra fire til åtte representanter i kommunen som har 985 innbyggere.

– Det er ingenting som tyder på at Senterpartiet skulle ha jukset med listene, sier leder i Roan Senterparti, Mathilde Hansen.

Det er ikke lov å agitere åpenlyst i valglokalene, ifølge valgloven.

– Men vi har ingen holdepunkter for at dette har skjedd. Vi trenger noe mer konkret for å vurdere hva som egentlig har skjedd, sier Momyr.

Valget skal legges fram for godkjenning i neste kommunestyremøte. Rådmannen håper de som mener det har skjedd noe lovstridig med stemmesedlene til Senterpartiet leverer en formell klage.

– Jeg håper de som sår tvil om rigtigheten av valget har mot til å stå fram med en klage slik at valgstyret og kommunestyret kan behandle den.

Mange antydninger om juks

Albert Larsen

Høyres Albert Larsen er leder for valgstyret i Roan, han forteller flere påpekte at det var veldig mange like lister under opptellingen.

Foto: Privat

Leder for valgstyret er sittende ordfører Albert Larsen fra Høyre.

– Jeg har fått mange forespørsler og henvendelser, og antydninger om det ene og det andre, men jeg har ikke fått noen formelle klager.

Senterpartiet fikk totalt 45,7 prosent av stemmene ved valget. Det er over dobbelt så mange som ved forrige valg, og betyr at Albert Larsen må gi fra seg ordførerkjedet til Senterpartiets Jan Helge Grydeland.

Veldig mange like lister

Under opptellingen så valgstyret ingen grunn til å stille spørsmål ved stemmesedlene.

– Den ordinære opptellingen på valgdagen gikk både greitt og ryddig. Noen kommenterte at veldig mange lister fra Senterpartiet var like, men vi summerte opp og gjorde oss ferdig, sier Larsen.

Ifølge jurist og fungerende direktør i kommunal- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen, Kjetil Ollestad, er det ingenting i veien med velgeraksjoner.

– Velgeraksjoner er lovlig, men velgeren må føle at det skjer frivillig, sier Ollestad som uttaler seg på generelt grunnlag.

Senterpartiet på sin side har en enkel forklaring på det gode valgresultatet.

– Jeg går ut i fra at folket i kommunen vil ha en forandring, sier leder i Roan Senterparti, Mathilde Hansen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.