NRK Meny
Normal

Flystøy kan åpne for Ørland

En hemmelig rapport fra flyprodusenten viser at det nye jagerflyet JSF bråker opp til fire ganger så mye som dagens F-16-fly. Det kan bety at Bodø mister hovedflybasen, og at Ørland blir mer aktuell.

JSF JOINT STRIKE FIGHTER
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / Scanpix

Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet har hemmeligstemplet Lockheed Martin–rapporten etter at de mottok den i månedsskiftet september/oktober.

Kun Luftforsvarets øverste ledelse, som teller en håndfull personer, og enkeltpersoner i departementets avdeling FD4, som styrer med sikkerhetspolitikk og langtidsplanlegging, har rapporten, skriver Aftenposten.

Avisen får bekreftet fra flere hold at støydataene for JSF er dramatiske.
Utgiftene til tvangsflytting av flyplassnaboer, støyskjerming, eventuelt flytting av rullebaner, blir dermed langt høyere enn tidligere regnet med.

Flystripe i bysentrum

Problemet i Bodø er at de sivile og militære flystripene ligger nesten midt i sentrum av byen. En langt større andel privatpersoner kan risikere å måtte flytte eller få huset støyisolert enn da Gardermoen ble bygget ut som sivil hovedflyplass på 1990-tallet.

Om Bodø får hovedflybasen blir det anslått at over 2.000 boliger må fraflyttes og noen færre støyskjermes. Utgiftene til støytiltak er anslått til 6,45 milliarder kroner på bakgrunn av rapporter fra SINTEF, Forsvarsbygg og det amerikanske luftforsvaret

Flystøy kan berge Ørlandet

Utfordring for Ørlandet

- Flystøyen blir en utfordring for Ørlandet også, sier ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) til NRK Trøndelag.

Han understreker samtidig at de nye støytallene ikke gjør Ørland mer uaktuell som framtidig jagerflybase. Han sier det blir viktig å sette inn støytiltak, som kan skjerme innbyggerne i kommunen.

Mange boliger på Ørlandet er allerede blitt skjerma mot støy, men Grøntvedt regner med at de nå må gjøre en ny gjennomgang for å finne ut hvor mange flere hus som må støyisoleres.

- Det finnes også andre alternativer som å forlenge flystripa, eller flytte den lenger vestover, sier Grøntvedt.

En rapport fra 2007 om støyforholdene ved flystasjonen på Ørlandet viser at i verste fall må 700 boliger i Ørland støyisoleres eller fraflyttes når det nye jagerflyet kommer på plass.