Flere i ventekarantene i Malvik

Lørdag kveld har Malvik kommune satt ett trinn ved Saksvik skole i ventekarantene – 42 elever og 5 lærere. I tillegg er en klasse på 15 elever ved Malvik VGS satt i ventekarantene, samt 2 lærere. Dette har sammenheng med utbruddet i Stjørdal. Karantenetiden varer til prøvesvarene hos nærkontaktene foreligger.