Hopp til innhold

Fiskeriministeren: – Totalt uakseptabelt

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vurderer sterkere sanksjoner mot oppdrettere etter at 360 000 laks fikk store luseskader utenfor Frøya.

Laks som er angrepet av lakselus

Bildet fra Langskjæra-anlegget som er drevet av Lerøy Midt, viser at lakselus har spist seg helt ned til hodebeinet på laksen.

Foto: Mattilsynet

Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg mener man ikke kan straffe hele næringen.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

En samlet miljøbevegelse og Norges fiskeriminister er rystet over bildene som Mattilsynet har tatt på yttersiden av Frøya tidligere i høst.

– Alle som har sett disse bildene skjønner at dette er totalt uakseptabelt. Noen har sviktet i oppgaven med å ta vare på dyrevelferden, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til NRK.

Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett har fått beskjed om å mer enn halvere produksjonen etter Mattilsynets tilsyn. Bildene fra tilsynet viser fisk som nærmest er levende oppspist av lus.

Fiskeriministeren vil nå gå gjennom regelverket for å se på sanksjonsmulighetene overfor slike aktører.

– Men vi kan ikke straffe en hel næring fordi noen aktører svikter, påpeker Sandberg.

Dette har medført svært omfattende skader og lidelse for fisk og betydelig spredning av, eller risiko for spredning av, lakselus og sykdommene PD og ILA.

Mattilsynets rapport

360 000 laks med omfattende skader

Rasmus Hansson

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) foreslår tre års vekststans i oppdrettsnæringen.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ifølge Mattilsynet var lusenivået nærmere 40 ganger over det tillatte i anleggene til de to selskapene. Tilsynet anslår at totalt 360 000 laks hadde omfattende skader etter lus.

Greenpeace og Miljøpartiet de Grønne vil ha vekststans i oppdrettsnæringen og krever handling fra Sandberg.

– For det første må han stanse den videre veksten frem til miljøproblemene er løst. For det andre bør Sandberg gi investeringsstøtte til oppdrettere som vil gå over til lukkede anlegg, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG).

Hansson foreslår også å slå hardere ned på rømming av laks fra anleggene.

– Sandberg bør blant annet påby merking av laks slik at rømt laks kan spores tilbake til riktig anlegg og heve bøtene.

Fiskeriministeren: – Har tatt grep

Fiskeriministeren mener på sin side at MDGs Rasmus Hansson må lese seg opp.

– Det har ikke vært vekst de siste fire år. Jeg har innført vederlagsfri etablering av lokalanlegg på land og innført prinsipp om at forurenser betaler ved rømming, sier Sandberg.

Han peker på at han også har innstrammet bruk av medikamenter, luseforskriften og vekstregimet for 2017.

Dersom Lerøy Midt hadde fulgt opp innholdet i deres egen plan for lusebekjempelse kunne dette vært unngått.

Mattilsynets rapport

Bellona er glade for at NOAH har politianmeldt saken.

– Dette er dyreplageri. Her har lusesituasjonen tydelig vært ute av kontroll i lang tid, sier fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.

Luseskadet laks ved anlegget til Måsøval fiskeoppdrett

Dette bilder er tatt 2. september 2016 ved anlegget Fjølværet utenfor Frøya. Anlegget tilhører Måsøval fiskeoppdrett.

Foto: Mattilsynet

Oppdrettsselskap: – Beklagelig

Måsøval Fiskeoppdrett har i en kommentar til NRK beklaget at fisk har blitt utsatt for lidelser ved deres lokalitet og forklart at situasjonen ved Fjølværet var svært krevende og ekstraordinær.

Konserndirektør Stig Nilsen i Lerøy Seafood Group skriver følgende til NRK i en epost:

– Vi registrerer at ansatte ved Mattilsynet, statssekretær og andre meget aktivt har kommentert Mattilsynets varsel som er sendt til ulike selskaper i Trøndelag, herunder til Lerøy Midt AS.

Han ber om forståelse for at selskapet i første omgang vil svare Mattilsynet direkte.

– Vi er av den oppfatning at selskapets svar vil korrigere det inntrykket som nå er skapt rundt Lerøy Midt sin operasjon.

Myndighetene ønsker at oppdrettsnæringen skal femdobles innen 2050. Hvordan er det å forske på det mange håper skal erstatte oljeindustrien som Norges viktigste eksportnæring?

Se Brennpunkt-dokumentaren «Lakseeventyret». Myndighetene ønsker at oppdrettsnæringen skal femdobles innen 2050. Hvordan er det å forske på det mange håper skal erstatte oljeindustrien som Norges viktigste eksportnæring?