Hopp til innhold

Fingerlengde avslører evner og risikoer

Forholdet mellom pekefinger og ringfinger kan si noe om din stedsans, dine atletiske evner og risikoen for ADHD.

Hånd

Fingrene dine avslører hvor stor testosteronpåvirkning du har hatt i fosterlivet, som igjen har betydning for hjernens funksjon.

Foto: colourbox.com

Jo kortere pekefingeren din er i forhold til ringfingeren, jo mer testosteron har du vært utsatt for i fosterlivet. Og det stopper ikke med det visuelle. For begge kjønn er forhøyet testosteron assosiert med bedre fysiske og atletiske evner samt bedre forutsetninger for å orientere seg i rom. Men for kvinner kobles påvirkningen også til økt risiko for å utvikle sykdommer som er mer vanlige hos menn, som ADHD, Tourettes og autisme.

Carl Pintzka

– En av de tingene som utgjør størst forskjell mellom menn og kvinner er hormonnivåene, sier forsker Carl Pintzka.

Foto: NTNU

Lege og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR, Carl Pintzka, har en doktorgrad fra NTNU om hvordan kjønn og kjønnshormoner påvirker hjernefunksjonen. Der undersøkte han også hva testosteron gjorde med kvinner som skulle finne frem i en dataspill-labyrint samt rotere tredimensjonale objekter mentalt.

– De som hadde hatt mye testosteron i fosterlivet gjorde det best på rotasjonsoppgaven, og de som i tillegg fikk testosteron av oss gjorde det aller best, sier Pintzka til NRK, og understreker at undersøkelsen var for liten til å være statistisk signifikant.

Saken ble først omtalt på gemini.no.

Omstridt homofili-teori

De fleste menn har kortere pekefinger enn ringfinger, mens hos kvinner flest er pekefingeren lik eller lengre enn ringfingeren.

Håndavtrykk

Det har vært utført mange testosteronstudier, men Pintzka var først til å studere romlige evner.

Foto: Janaka / colourbox.com

Forskere ved Berkeley fant at homofile menn ofte har lengre pekefinger eller like lang peke- og ringfinger, mens tendensen hos lesbiske kvinner er kortere pekefinger. Pintzka sier dette er et meget kontroversielt tema uten klare konklusjoner, og viser til en metastudie fra 2010 som ikke finner forskjell mellom homofile og heterofile menn.

Man har imidlertid funnet flere følger av hormonbalansen i fosterlivet.

– Et generelt trekk er at høye nivåer av testosteron for kvinner er assosiert med bedre evner på oppgaver der menn vanligvis gjør det bedre, sier Pintzka.

Lave nivåer av testosteron er forbundet med bedre evner til å løse verbale hukommelsesoppgaver samt økt risiko for å utvikle sykdommer som er mer vanlige hos kvinner, som angst og depresjon

LES: Fingrene dine avslører risiko for kneskade

Tredimensjonal rotasjonsoppgave

Dette er rotasjonsoppgaven kvinnene i studien fikk. To av fire bilder til høyre er riktige 'rotasjoner' av figuren til venstre.

Kjønnsdelte hjernesykdommer

I sin undersøkelse målte Pintzka fingerlengden hos 42 kvinner, ga halvparten av dem testosteron og den andre halvparten placebo.

– Etter kort tid hadde kvinnene som fikk hormonet et minst like høyt nivå av testosteron som menn har. Kvinnene som skåret best på mental rotasjon av tredimensjonale objekter var de som hadde høye nivåer av testosteron i fosterlivet og som fikk testosteron, mens de som skåret dårligst var de som hadde lave nivåer i fosterlivet og som fikk placebo.

Nesten alle sykdommer som rammer hjernen har ulik forekomst og alvorlighetsgrad hos menn og kvinner.

– Et eksempel er at Alzheimer rammer kvinner oftere og at det kan skyldes lavere østrogennivå etter overgangsalderen. Grunnforskning kan hjelpe oss å forstå hvorfor menn og kvinner rammes ulikt, og deretter kanskje gi oss behandlingsmåter.

LES: Fingerlengde har betydning for forretningstalent