Feginsbrekka

Toppen av Steinberget er ett av to steder som historikere mener kan ha vært middelalderens «Feginsbrekka». Dette var stedet hvor pilegrimene for første gang kunne se helligdommen, i dette tilfelle Nidarosdomen. Feginsbrekka kan oversettes med Lykksalighetens bakke, på latin Mons gaudii.

Trondheim sett fra Utsikten

I dag er begge stedene historikere mener Feginsbrekka lå, fortettet, men en mulig utsikt kunne vært likt den som er fra Utsikten.

Foto: Per Kristian Johansen / NRK

Det andre stedet er Bukkvollan. De fleste holder en knapp på det siste, siden det var langt mindre tilvokst enn i dag, og hadde en direkte siktelinje til Nidarosdomen.