Får ikke jakte bjørn

Sauebøndene på Fosen får nei til å fortsette jakta på bjørnen som er i området. Et skadefellingslag har jakta på bjørnen den siste tida, men nå har de fått nei til å fortsette av Fylkesmannen. Årsaken er at det ikke er funnet ferske sauekadaver i på flere dager.