Denne skogen skjulte en skatt

Arkeologer fant ni gravhauger i Namsos etter tips fra en turgåer.

Gravhaug

Forhøyningen i midten av dette bildet er en gravhaug som trolig er fra eldre jernalder. I alt er det funnet ni gravhauger i dette området.

Foto: Emilie Hald Torp / NRK

– Jeg var på tur i området her og så jo at det var noe som sannsynligvis var gravhaug. Jeg kikket litt i området og fant ut at det var flere, sier Nils Roger Duna.

Nils Roger Duna

Nils Roger Duna

Foto: Emilie Hald Torp / NRK
Ruth Iren Øien og Sindre Arnkværn.

Arkeologene Ruth Iren Øien og Sindre Arnkværn.

Foto: Emilie Hald Torp / NRK

Etter en tur på Otterøya i Namsos i Nord-Trøndelag kontaktet han arkeologer som etterlyste tips om kulturminner gjennom media.

Nå har de undersøkt området og påvist ikke mindre enn ni gravhauger.

– Det er et ganske stort gravfelt med det vi kaller rundhauger og langhauger som ligger utpå en liten tange. I nedre kant går det en bekk, så feltet avgrenser seg veldig fint i terrenget, sier arkeolog Ruth Iren Øien.

– Jeg synes det er veldig artig, jeg må innrømme det. Jeg antok at det var en del gravhauger her, men at det var såpass mange var litt artig, sier Duna.

Trolig eldre jernalder

Ruth Iren Øien sier at gravfeltet er veldig godt bevart og kaller det ekstremt fint.

Hun vet ikke hvor gamle gravhaugene er, men sier de er bygget på en måte som var vanlig i eldre jernalder, perioden fra litt før Kristi fødsel til ca. 500 år etter.

En av gravhaugene har trolig blitt plyndret.

– Her står vi foran en gravhaug som er ti meter i diameter. I ytterkanten er det en fotgrøft og i sentrum er det et ganske stort hull, noe vi kaller en plyndringsgrop. Det kan se ut som det har foregått plyndring av denne gravhaugen, ofte skjedde det nært opp til begravelsen, forteller Øien.

Registrerer kulturminner

Sammen med kollega Sindre Arnkværn jobber hun med å registrere kulturminner i Namsos kommune. Bare på to dager har de påvist nesten 30 nye kulturminner med god hjelp fra folk som tipser dem.

Arnkværn mener gravhauger er noe av det mest spennende med jobben.

– Det tilfører ny informasjon til et område som man ikke hadde mye kunnskap om før. I tilknytning til et sånt gravfelt finner man som regel bosetting.

Dette er ikke synlig i dag, men Arnkværn sier at man nå kanskje kan gå over nye områder og prøve å finne spor etter bosetting og aktivitet.

Etterlyser tips

Arkeologene ber folk som kommer over ting på tur om å ta kontakt.

– Hvis man går i skogen og ser noe man synes er litt underlig eller spekulerer på, ta gjerne kontakt med oss så kan vi se på beskrivelsene og vurdere det og deretter komme ut å kikke, sier Ruth Iren Øien.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.