NRK Meny

Erich Christian Dahl

Erich Christian Dahl er mest kjent som dyktig forretningsmann og grunnlegger av E.C.Dahls bryggeri, men han var også kjent som velgjører. Men hvorfor brukte den styrtrike ungkaren nesten halve formuen sin på å opprette en stiftelse for fattige barselkvinner og barn?

Erich Christian Dahl
Foto: Olaf Olsen/Trondheim byarkiv / CC BY 2.0

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Erich Christian Dahl ble født i Trondheim i 1814. Han ble oppkalt etter sine foreldre, Erich Dahl og Christine Lyche. Faren var butikkbetjent, mens moren drev handel i ekteparets gård.

Da Erich Christian var 7 år døde faren, mens moren fortsatte driften av handelshuset. Hun utviklet driften til å omfatte import av korn, eksport av sild og startet skipsrederi. Etter utført realskole i Trondheim, studerte Dahl i England, Tyskland og Frankrike, og returnerte til Trondheim etter endt utdannelse. Han ble handelsbetjent i morens firma, og etter hvert også prokurist.

Etter morens død i 1861 avviklet han firmaet. Han hadde allerede i 1850 kjøpt Sukkerhuset på Kalvskinnet i Trondheim, og grunnlagt E.C. Dahls bryggeri i 1856. E.C. Dahls bryggeri ble etter hvert nordafjells største bryggeri, og Erich Christian ble en svært holden mann.

Da Erich Christian Dahl brått døde i 1882, hadde han i sitt testamente satt av halve formuen til opprettelse av en stiftelse for fattige nyfødte barn. E.C. Dahls fødestiftelse ble åpnet i 1908, og fungerte som fødestue helt fram til 1984.

Hør:

Video fra Trøndelag

De siste årene har det blitt færre sjøfugler langs kysten. 
På Sklinna nord i Trøndelag leser forskerne økosystemet i skarvespy. Og kan makrellen kan være en nøkkel til å forstå det som skjer?
Kronprinsen meldte seg som frivillig i Starmus-show på Torvet i Trondheim.
Interessen for å være med på dugnad i fjellet har eksplodert. Turistforeningen har venteliste på nesten alle dugnader.