Hopp til innhold

Trøndelag Ap sier nei til elektrifisering av sokkelen

I løpet av året er planen at Equinor skal søke om å få elektrifisere nye oljeplattformer utenfor Midt–Norge.

Njord i Norskehavet

Plattformen Njord i Norskehavet utenfor Trøndelagskysten skal få kraft fra land. Regjeringa må tåle kritikk fra sine egne i Ap i Trøndelag.

Bare måneder etter at det ble gitt klarsignal for elektrifisering av Njord og Draugen, har Equinor nye planer på gang.

Mer kraft kan bli hentet til oljefelt på Haltenbanken utenfor Midt–Norge. Kraften kan bli hentet fra land i Nærøysund eller Åfjord kommuner og saken er ute på høring.

Fylkesårsmøtet sa nei

På årsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti har flere kommunepartier til Ap tatt opp kraftsituasjonen i Trøndelag. Flere støtter forslaget fra Verdal Arbeiderparti om å stanse planer om elektrifisering.

Søndag stemte et knappest mulig flertall i Trøndelag Arbeiderparti for å si nei til den planlagte elektrifiseringen av olje- og gassaktivitetene på midtnorsk sokkel via overføringskabler fra land. Forslaget ble vedtatt med 118 stemmer mot 116 på fylkesårsmøtet.

De går dermed imot egen regjering som før jul sa ja til elektrifisering av oljefeltene Draugen og Njord utenfor Midt – Norge.

Les også Vil elektrifisere nye plattformer: – Det må ikke gjøres

Draugen-plattforma

Vil elektrifisere nye felt

Equinor har sendt ny melding til Norges vassdrags – og energidirektoratet (NVE). Selskapet ber om å få utredet planer om kraftforbindelse fra land enten i Åfjord eller Nærøysund kommuner og ut til nye oljefelt utenfor Trøndelagskysten.

Høringsfristen for å komme med innspill er satt til 27. mars. Equinor har planer om å fremme en konsesjonssøknad om å få elektrifisere nye oljefelt på Haltenbanken utenfor Midt–Norge mot slutten av 2024.

Behovet for kraft fra land vil være mellom 90 og 150 MW, går det fram i meldinga til NVE.

Equinor begrunner tiltaket med at en elektrifisering vil gi en betydelig reduksjon i CO₂ utslippene.

Planer for sjøkabel fra land til Haltenbanken

Mer kraft kan bli sendt fra land til nye oljefelt utenfor Trøndelag. Equinor planlegger å fremme en konsesjonssøknad mot slutten av 2024.

Foto: Høring/NVE

Fra før har oljeselskapene Okea og Equinor fått klarsignal til å bygge en 142 kilometer lang sjøkabel fra Roan på Fosen i Trøndelag og ut til anleggene Draugen og Njord.

Feltene er tildelt til sammen 80 MW, som utgjør et kraftforbruk på inntil 0,7 TWh kraft i året, ifølge tall fra Tensio. Det tilsvarer strømforbruket til 44 000 husstander per år.

Energiminister Terje Aasland (Ap) har tidligere vist til at både Tensio og Statnett har gjort en vurdering av kraftsituasjonen i Midt-Norge, og at en tilkobling av oljefeltene til strømnettet i Trøndelag er mulig.

Motstand i Ap

I Ap i Trøndelag er det økt motstand, og kommunepartier som Hitra, Levanger og Verdal går imot planene om elektrifisering.

– Verdal Arbeiderparti er svært bekymret over regjeringas beslutning om elektrifisering av olje – og gassvirksomheten utenfor Midt – Norge. Det vil tappe landsdelen for store mengder sårt tiltrengt elektrisk kraft, står det i en uttalelse fra partiet..

Dette får støtte fra Hitra Ap, som ber om at årsmøtet til Trøndelag Ap følger opp dette på en tydelig måte.

Et flertall i Trøndelag fylkesting sa nei til elektrifisering av norsk sokkel tidligere i mars. Fylkestinget er bekymret for at etablerte industriarbeidsplasser på land vil ha lite tilgang på kraft.

Økt ansvar til oljeselskapene

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er åpen for å se på forslag som kan innebære at oljeselskapene skal få et større ansvar for å produsere kraften de trenger til elektrifisering.

Det sa han på årsmøtet til Trøndelag Ap lørdag ettermiddag. Først søndag skal årsmøtet stemme over alle forslagene som har kommet inn.

– Jeg har sans for dere som tar til orde for at mer av kraften som trengs for å elektrifisere plattformene, bør produseres på norsk sokkel. Det gir mening i en situasjon der vi har en presset kraftbalanse, sa Vestre.

Les også Mener oljebransjen bør være med og betale for havvind

Statoils / Equinors vindpark utenfor Great Yarmouth i Storbritannia