Hopp til innhold

Én milliard er satt av til nye Sluppen bru i Trondheim

Sluppen bru med tilknytninger i Trondheim er med i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029.

Forslag til ny Sluppen bru

ÉN MILLIARD TIL NY BRU: Slik skal den nye brua på Sluppen i Trondheim se ut.

Foto: Statens vegvesen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte i dag ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029.

Totalt skal det brukes nær 1064 milliarder, inkludert bompenger, på samferdsel de kommende 12 årene. 45 prosent av pengene går til jernbanen.

Ett av prosjektene som får milliardstøtte er byggingen av nye Sluppen bru i Trondheim.

Prosjektet, som har et kostnadsoverslag på 1,1 milliard, omfatter bygging av ny bru med tilknytninger til veinettet på begge sider av Nidelva i Trondheim.

I tillegg skal den eksisterende brua bygges om til gang- og sykkelveibru. Prosjektet forutsettes delfinansiert med bompenger fra Miljøpakke Trondheim.

– Nå slipper folk kø ved brua

Mari Holm Lønseth (Høyre)

POSITIV: Bystyrepresentant og stortingskandidat for Høyre, Mari Holm Lønseth.

Foto: Trondheim kommune

– Nå slipper mange å stå i kø ved Sluppen bru. Med den statlige finansieringen får vi nå muligheten til å ferdigstille den nye brua innen 2020, noe som er bra for både næringslivet og folk flest, sier bystyrerepresentant og stortingskandidat for Høyre, Mari Holm Lønseth.

Rita Ottervik

UTÅLMODIG: Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap).

Foto: Hilde Grande/NRK

– Dette er veldig bra. Vi er utålmodige og ønsker å starte byggingen så fort som mulig. Men vi er skuffet over at vi bare får 100 millioner i finansiering i første omgang, noe som er mindre enn hva vi er blitt lovet før, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap).

– Men da forutsetter jeg at statsråden får fortgang på søknaden om utvidelse av finansieringsgrunnlaget og får behandlet dette i Stortinget før sommeren, sier Ottervik.

Ny bru og E6-prosjekt i Sør-Trøndelag

Disse tre nye veiprosjektene med et totalt kostnadsoverslag på 3,08 milliarder kroner ligger inne i NTP:

  • RV 706: Sluppen bru med tilknytninger (1,1 milliarder)
  • E6: Vindåslien – Korporalsbrua (1,53 milliarder)
  • E6: Skjerdingstad–Melhus sentrum (450 millioner)

Se regjeringens detaljerte oversikt over alle prosjektene i Sør-Trøndelag

Store veiprosjekt i Nord-Trøndelag

Disse fire nye veiprosjekter med et totalt kostnadsoverslag på 15,97 milliarder kroner ligger inne i NTP:

  • E6: Åsen–Steinkjer (start) (11,5 milliarder)
  • E6: Selli–Asp (600 millioner)
  • E14: Stjørdal–Meråker (start) (3,5 milliarder)
  • E6: Langnesberga (370 millioner)

Se regjeringens detaljerte oversikt over alle prosjektene i Nord-Trøndelag

Totalt 536 milliarder kroner til norske veier

Regjeringen legger opp til at det skal brukes 536 milliarder kroner til veiformål i tolvårsperioden.

– Bedre infrastruktur skal gi hele landet enklere og tryggere reisehverdager, kortere reisetider, økt mobilitet og dermed økt konkurransekraft. Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi skal sørge for at vi er klar for den, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å bruke 1 064 milliarder kroner de neste tolv årene på modernisering av infrastruktur og på utvikling av transportløsninger.