Hopp til innhold

Grethe fikk plutselig nye naboer

Elgen er skogens konge. Men på Høylandet har den nå også blitt kongen av sentrum.

Elg i sentrum av Høylandet

PÅ BESØK: Grethe Sørenmo Påsche har nå en elgku og to kalver boende i boligfeltet.

Foto: Grethe Sørenmo Påsche

– Det går hardt ut over en del beplantning i hagen.

Det sier Grethe Sørenmo Påsche. Hun bor i boligfeltet Vargeia på Høylandet i Trøndelag.

Der bor det mange mennesker. Og nå noen elger.

Flyttet inn

I midten av boligfeltet ligger det nemlig en liten skog. Det er her en elgku med sine to kalver har funnet ut at det kan være trivelig å bo.

– Å ha elgen så nært oppleves litt todelt. Det er spennende og fascinerende å studere et så stort dyr på kloss hold. Samtidig vet man at man ikke kan stole på et vilt dyr, sier Påsche.

Grethe Sørenmo Påsche

NYE NABOER: Grethe Sørenmo Påsche har fått elgen som sin nærmeste nabo.

Foto: Privat

Elgen og hennes to kalver vandrer også litt rundt i andre deler av sentrum, og det har blitt gjort flere forsøk på å jage kua bort fra bygda.

Påsche sier elgen oppfører seg fint, og er mest i ro når den ligger i boligfeltet. Men en morgen ble det kanskje litt for spennende.

– Jeg var redd en morgen da en ung mor med tre små barn passerte elgene til fots på vei til barnehagen. Da var det kanskje bare to-tre meter avstand.

Prøver å jage bort dyret

– Når vi bor på Høylandet, bor vi i et elgrikt distrikt. Så det er for så vidt ikke uvanlig. Men det spesielle her er at elgen trekker så nært folk og bebyggelse. Det er ikke noe ønsket situasjon.

Det sier ordfører i kommunen, Hege Nordheim Viken. Hun har mottatt bekymringsmeldinger fra folk i boligfeltet som liker det dårlig. Det har hun også stor forståelse for.

Ettersøksgruppen i kommunen har ved flere anledninger prøvd å jage bort kua, noe som har virket av og til. Men nå er den altså tilbake.

– Fram til nå er det jaging som har vært aktuelt som virkemiddel. Vi håper at den skal trekke bort. Så får tiden vise om det er behov med andre tiltak.

Hege Nordheim-Viken

IKKE GUNSTIG: Ordfører Hege Nordheim-Viken forstår at folk syns det er ubehagelig med elg så tett innpå seg. Hun sier kommunen jobber med å løse situasjonen.

Foto: Høylandet kommune

Kan være farlig

Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim forsker på elgen. Seniorforsker Erling Solberg sier det kan være farlig for både mennesker og dyrene selv.

– Den største faren er antagelig at den havner i fronten på en bil på et uheldig tidspunkt. Dernest kan det være en viss fare for folk og fe å ha en ku med kalver så tett på bebyggelsen.

– Med elgen så tett på, er det større sannsynlighet for et uforvarende møte med mennesker, og større sannsynlighet for at kua velger å «løse» problemet med å angripe i stedet for å flykte, skriver Solberg i en e-post til NRK.

Han mener det ikke er uvanlig at elgen kan trekke ned mot bebyggelse når det er mye snø og lite mat i fjellet. Elgen kan også føle at det er trygt.

– Kanskje har kua lang tids erfaring med å bo tett på folk og vet at dette er et godt kompromiss mellom de risikoelementene som en elg må forholde seg til.

Elgen på Høylandet

VED GAMLEHJEMMET: Her går elgkua med sine to kalver ved gamlehjemmet på Høylandet.

Foto: Geir Brøndbo

Håper den finner seg et annet sted

Tilbake til boligfeltet, håper Grethe Sørenmo Påsche elgen til slutt finner seg et annet sted å bo enn i hennes egen bakgård.

– Men jeg er skeptisk. Nå har de gått her så lenge at de to fjorkalvene er opplært til å finne mat her.