Du må betale for sjøkabel

Regjeringens snuoperasjon i Hardanger kan koste norske husstander flere hundre kroner i økt nettleie.

Hardanger-linja: Fyksesund

Forbrukerne får regninga dersom regjeringa bestemmer seg for å legge sjøkabel gjennom Hardanger.

Foto: NRK

Dersom regjeringen ombestemmer seg og legger sjøkabel gjennom Hardanger vil det koste minumum tre milliarder kroner mer enn å legge kabelen i master. De økte kostnadene vil forbrukerne måtte ta.

- 100 kroner på hver. Det blir ekstraregningen dersom vi fordeler ekstrakostnadene med sjøkabel i Hardanger på de om lag tre millioner private strømmålerne her i landet, sier vassdrags- og energidirektør i NVE, Agnar Aas.

Men å legge strømmen i sjøkabel kan bli så mye som fem eller seks milliarder kroner mer. Det vil si omlag 200 kroner per målerpunkt.

Ny politikk

Aas bekymrer seg ikke for om nordmenn er villige til å betale noen hundre kroner mer i året for strømmen. Men dersom regjeringen velger sjøkabel så frykter han at det vil bety en ny politikk som også må gjelde for andre områder hvor strømnettet skal fornyes.

- Hvis dette skaper den presedensen at vi heretter skal legge kraftledningene på sentralnettet og regionalnettet i jord- og sjøkabel, så snakker vi om flere tusen kroner årlig i økt nettleie for hver av oss. Dette kommer i tillegg til de ekstrakostnadene dette påfører industri og næringsliv, påpeker Agnar Aas.

Les også:

- Vi betaler ikke!

Merethe Storødegård
Foto: NRK

Mulighetene for dyrere strømregning får blant annet trønderne til å reagere. Midt-Norge har et eget prisområde for strøm og hadde i vinter langt høyere strømpriser enn resten av landet .

Utsiktene for enda høyere strømpriser i framtiden får regiondirektør Merete Storødegård i NHO til å se rødt.

- Det er helt uaktuelt for oss å akseptere et høyere samla kostnadsnivå for våre medlemsbedrifter, sier hun.

Storødegård synes det er urettferdig at Trøndelag må være med å betale etter solidaritetsprinsippet for nettutbygging, når det samme solidaritetsprinsippet ikke gjelder for strømprisen.

- Det var faktisk så tøft i vinter at flere bedrifter vurderte om de klarte å holde på særlig lenger. Dette vet både statsminister Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Den samlede strømkostnaden er høy nok allerede, fastslår Merete Storødegård.

Les også:

- Dersom næringslivet ilagt en merkostnad så må det kompenseres på annen måte gjennom det samlede skatte- og avgiftssystemet for bedriftene.