Det blir uavhengig gjennomgang av sjøkabel i Hardangerfjorden

Regjeringen bøyer av og tar en uavhengig gjennomgang av sjøkabel-alternativet i Hardangerfjorden.

Video PRESSEKONF-NETT-100810-WW_MXF_Innboks.MP4

Statsminister Jens Stoltenberg og engergiminister Terje Riis Johansen orienterte om den omstridte kraftlinja gjennom Hardanger.

Det ble i ettermiddag holdt pressekonferanse ved Statsministerens kontor om den omstridte kraftlinjen i Hardanger.

Statsminister Jens Stoltenberg, olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen møtte pressen etter et totimers møte om Sima-Samnanger-kraftlinjen. Statsrådene hadde da møtt Hordalands fylkesordfører og ordførere fra flere kommuner i Hordaland.

Beslutningen som regjeringen har tatt i dag innebærer en delseier for motstanderne mot de vedtatte planene om kraftlinjene i Hardanger.

Se: Disse vil Stoltenberg snakke med

Video Animasjon av ny kraftlinje

Video: Slik kan en ny trasé bli dersom sjøkabler velges i stedet for master.

– Vi hører på ønsket fra Hardanger

– Regjeringen har drøftet forslag og tiltak med kommunene, og olje- og energiministeren har utarbeidet noe som skal sikre kraft - og i tillegg sikre at det skjer på en natur- og miljømessig måte, sier Stoltenberg.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen bekrefter at han vil ha en uavhengig gjennomgang av sjøkabel-alternativet i Hardangerfjorden. Et slikt alternativ vil gjøre at de store mastene, som mange har reagert på, kan sløyfes.

– Vi gjør det som har vært ønsket fra Hardanger, nemlig å få en uavhengig gjennomgang av saken, sier han.

Les mer: - Lokaldemokratiet valset ned
Les også: – Må ha tredjepartsvurdering av Hardangerlinjen

Dersom det viser seg at fordelene ved en sjøkabel er større enn ulempene som er kommet fram ved argumenter mot luftspenn, vil det bli lagt sjøkabel

Statsminister Jens Stoltenberg

SE: Følg traseen til kraftlinja i Hardanger - fra begynnelse til slutt

– Nok kraft er avgjørende

Møte ved Statsministerens kontor om Hardanger-kraftlinjen

Jens Stoltenberg snakker under møtet med ordførerne og fylkesordføreren ved Statsministerens kontor i dag.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Men anleggsvirksomheten vil fortsette med sikte på ferdigstillelse av kraftledningen i 2012 - samtidig som sjøkabelalternativet skal utredes.

- Vi jobber videre, men snur på anleggsarbeidet i Hardanger, slik at vi starter byggingen i den andre enden. Vi setter igang arbeidet med en uavhengig gjennomgang omkring en eventuell sjøkabel, og inviterer kommunene til dialog, sier Riis-Johansen.

Olje- og energiministeren sier at det å sikre nok kraft til all virksomhet i bergensregionen har vært avgjørende for beslutningen om å bygge kraftledningen mellom Sima og Samnanger, sier .

– På bakgrunn av det sterke ønsket som har framkommet i sommer om en fornyet gjennomgang av sjøkabelalternativet, vil jeg sørge for en gjennomgang ved eksterne eksperter på kraftframføring, kraftsystemer og samfunnsøkonomi. De skal gjennomgå de forsyningsmessige sidene ved en sjøkabel på kort og lang sikt innen 1. februar 2011.

Til tross for endringene sier han at han mener saken har hatt en grundig gjennomgang forut for beslutningen som kom i juli.

Les: - Trur regjeringa kan snu
Les mer: Nå drar Stoltenberg til Hardanger
Les også: - Regjeringen har bestemt seg i kraftlinjesaken

SV fornøyd

SV-leder Kristin Halvorsen som tidligere måtte gi seg i denne saken, sier hun er glad for den nye gjennomgangen.

– Jeg er glad for at Ap og Sp nå kommer folk i Hardanger, miljøbevegelsen og SV i møte, sier Halvorsen.

– Denne saken viser at det er stort miljøengasjement blant folk i Norge både nasjonalt og lokalt, og at argumenter og mobilisering har betydning for politiske prosesser.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger