Draugen åpnes igjen

Norske Shell har fått tillatelse fra Petroleumstilsynet til å gjenåpne Draugen-feltet utenfor Midt-Norge.

Oljeplattformen Draugen
Foto: hand out / SCANPIX

Statoil har ikke fått tilsvarende tillatelse til å gjenåpne Snorre A. Selskapene måtte stenge feltene på fredag etter at det er avdekket feil på en livbåttype.

Stengte fredag

Både Statoil og Shell søkte om dispensasjon for videre drift på torsdag, men fikk pålegg om å stenge plattformene på fredag. Begrunnelsen var manglende evakueringsmuligheter. 

Arbeidet med å stenge ned Draugen og Snorre A startet fredag formiddag. Nå kan mannsskapene på Draugen begynne arbeidet med å åpne brønnene igjen. 

Ekstra beredskap

Tilsynet har hele tiden gjort det klart at de vil vurdere oppstart av drift igjen når de ble presentert for tiltak som gjorde dette forsvarlig.

I alt åtte plattformer søkte om dispensasjon til videre drift da en feil på takkonstruksjonen til de såkalte fritt fall-livbåtene ble oppdaget. Seks av disse fikk dispensasjon fordi de iverksatte ekstra beredskap med helikopter, supplybåter og hadde mulighet til å fire livbåtene ned i vannet framfor å droppe dem ned i vannet.

Video fra Trøndelag

I 2016 har det vært nesten 10 000 viltpåkjørsler. 1/4 av dem skjer i Trøndelag.
Fikk heder for sitt arbeid med mangfold og inkludering.
Etter år med hus-okkupasjoner og ungdomsopprør ble Svartlamoen boligstiftelse til, etter våpenhvile med Trondheim kommune. 
Det er faktisk 15 år siden kampen sto om det gamle arbeider-boligstrøket.