Hopp til innhold

Dømt for hatkommentarer mot Hadia Tajik

«Før driten i giljotinen, æ drar gledelig i snoren så øksen faller» skrev mannen om Hadia Tajik på Facebook. Nå er mannen dømt til 18 dagers betinget fengsel.

Hadia Tajik

Hadia Tajik har selv ikke ønsket å kommentere saken.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hatefulle ytringer mot Hadia Tajik

Mannens hatefulle ytringer ble også delt på Twitter.

Foto: skjermdump Twitter

Dommen ble forkynt på Verdal lensmannskontor tirsdag ettermiddag. 62 åringen fra Trøndelag var tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot Aps nestleder Hadia Tajik.

Bakgrunnen for tiltalen er kommentarer mannen skrev på Facebook i september 2017. I tiltalen er det sitert slik: «Måtte du råtne i helvete din drittkjerring», rettet mot Hadia Tajik.

«Hun er og blir muslimsk. Vil hun rette våpen mot sine muslimske brødre eller skyte på oss om vi kommer i konflikt med folket hennes. Før driten i giljotinen, æ drar gledelig i snoren så øksen faller»

Nå er mannen dømt til 18 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år. I tillegg må mannen betale 5000 kroner i bot.

Retten: – Utelukkende hatfremmende

Retten finner det bevist at det var mannen selv som skrev og publiserte kommentarene på Tajiks Facebook-side. De utelukker forklaringen mannen ga i retten om at mobiltelefonen hans hadde blitt hacket, en foklaring han forøvrig ikke ga til politiet i avhør i september 2017.

Kommentarene er «forhånelser og hatfremmende ytringer», ifølge retten, som fastslår at de rammes av straffeloven § 185 andre ledd. Kommentarene fortjener ifølge retten ikke vern av Grunnloven § 100, som omhandler vern av ytringsfriheten.

– Uttalelsene er utelukkende hatfremmende og et hån fremsatt på grunn av en annens religion. Etter rettens syn kan meningsinnholdet i tiltaltes uttalelser vanskelig tolkes som noe annet, hvilket retten legger til grunn også vil være i samsvar med en alminnelig lesers oppfattelse av uttalelsene, heter det i dommen.

Retten finner det bevist at mannen har skrevet kommentarene med vilje, at han var klar over at de var hatefulle, og at de som leste kommentarene ville oppfatte ytringene slik.

Ifølge retten er det sikkert at mannen skjønte at kommentarene på Tajiks Facebook-side ville nå mange personer. De påpeker at innlegget har fått over 4000 reaksjoner, deriblant «likes» eller lignende.

Viktig seier for politiet

Kjersti Moe, politiadvokat

Politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe sier seg fornøyd med dommen.

– Jeg registrerer at han er domfelt og at straffen samsvarer med utmålingen på dette rettsområdet. Utover det vil det være opp til statsadvokaten om dommen skal godtas.

Moe mener saken er en viktig seier for at folk skal tørre å bidra i den offentlige debatten.

– Dette er uttalelser som påvirker debattklimaet negativt. Slike ytringer kan medføre at folk ikke tørr eller ønsker å uttale seg, og det påvirker ytringsfriheten til øvrige borgere som ønsker å delta i debatt. Det er viktig å signalisere for domfelte og samfunnet at man vil reagere på slike uttalelser og at det vil bli tatt på alvor.

Mannens forsvarer Trond Peder Nilsen sier til NRK at han ennå ikke har snakket med sin klient om man ønsker å anke saken eller ikke.

– Jeg har ikke noe å utsette på straffeutmålingen. Når det kommer til skyldsspørsmålet konstaterer jeg at retten ikke har funnet grunn til å legge avgjørende vekt på det tiltalte sa og har kommet til at han står bak meldingen. Da skal han dømmes og da er straffen riktig. sier Nilsen.

Stille fra Tajik

Hadia Tajik har ikke ønsket å kommentere saken. Det var heller ikke hun, men politiet, som anmeldte mannen i 60-årene. Det ble gjort etter at Kripos mottok tips fra publikum.

– Hadia Tajik ønsker ikke å kommentere denne saken, sier Edina Ringdal, som er pressekontakt for Tajik i Arbeiderpartiet.

Det er ikke første gang noen må møte i retten tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot Tajik.

For to år siden dømte Brønnøy tingrett en mann til 16 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for å ha kommet med trusler og hatefulle ytringer mot henne. Mannen ble dømt for innholdet i en kommentar han skrev under en NRK-artikkel på Facebook i april 2016.