Dødsdom for festivalene

Mange festivaler vil dø de nærmeste åra, påstår forskere og festivalsjefer.

LeeScratchPerry på Storåsfestivalen 2008
Foto: Hans H. Bjørstad

Festival-Norge står overfor en kamp for å overleve de nærmeste åra.

Det er simpelthen ikke publikum og økonomi nok til å holde alle i gang. Det sier forskere og festivalgrundere etter årets sommerfestivaler.

Publikumssvikt og underskudd

Sensommeren og høsten har vært prega av dårlige nyheter for mange festivaler

Store festivaler som Hove og Storås pådro seg underskudd, og Spelet om heilag Olav på Stiklestad opplevde en publikumsvikt på 5000 personer.

Kortvarig glede

I Trondheim var sommeren var prega av Olavsfestagenes nesten 300 arrangementer, og publikumsrekord.

Madrugada-konsert - Olavsfestdagene
Foto: Hans H. Bjørstad

Men gleden varte ikke lenge; på sensommeren oppdaget styret at festivalen hadde et underskudd på nærmere 7 millioner kroner, noe som kan bringe Olavfestdagene til skifteretten.

Festivaldød

Grossist i kulturelle styreverv og direktør i Sparebank 1, Marvin Wiseth mener problemet er at det er for mange festivaler

- I vår da jeg forstok en opptelling via internett kom jeg til rundt 500, det betyr at det er mer enn én festival i gjennomsnitt per kommune og 3/4 av dem av dem foregår i juni-juli-august, slik at det er veldig stor konkurranse.

- Jeg tror desverre at det ikke er plass til alle, så jeg tor at de som overlever er de som er dyktigst på økonomi og som har høy kunsterisk kvalitet på det de holder på med.

Wiseth mener ledelsen i mange festivaler på begynne å tenke annerledes.

- Det er nok en overraskelse for noen, men i kulturlivet gjelder de samme økonomiske lover som ellers i samfunnet.

Må profesjonaliseres

Emma Lind i Agderforskning har forsket på festivaler og mener at identitet og profil er viktige konkurranseelementer.

- Det vi har sett nede på Sørlandet her er jo at det finns forskjellige måter fesivalene konkurrere på, og blant annet at man finner sin nisje.

- Man ser også at festivalene søker ut og danner seg partnerskap med lokalt næringsliv for å styrke økonomien sin, og det er jo klart også nå større og større behov for festivalene å profesjonalisere seg.

Suksessoppskrift?

Slottsfjellfestivalen i Trønsberg er en av festivalene som kan skilte med utsolgte konserter og overskudd. Festivalsjef Christoffer Rød tror det er fordi de skiller seg ut i mylderet av festivaler.

- Jeg tror mye av det som ligger bak vår suksess er at man har hatt en grobunn av riktig intensjon med å starte med det, det har ikke vært økonomisk motivert, sier Rød.

- Det andre er selvfølgelig at vi er i et distrikt med veldig mange mennesker, og at vi har en programprofil som skiller seg ut og det er vel særlig det med profil som etterhvert blir mer og mer sentralt i kampen om å overleve her.