NRK Meny
Normal

Doblet salg av lusemidler

Salget av midler mot lakselus i oppdrettsnæringen økte kraftig i 2012. Økningen var størst i salget av to midler Fiskeridirektoratet mener er uheldige for miljøet.

Lakselus

Lakselus er en parasitt som lever av skinn og blod fra laksefisk.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Are Kvistad

Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Foto: FHL, pressefoto

– Det er ikke en ønskelig utvikling, men det er heller ikke uventet for oss. Det jobbes mye med prosjekter for å få nye virkemidler i lusebehandlingen sånn at vi i fremtiden unngår å bruke legemidler, sier Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening til NRK.no.

6,8 tonn

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet ble det solgt 6.810 kilo legemidler mot lakselus i 2012.

Det tilsvarende tallet for 2011 er 3.375 kilo.

Salget av slike midler i fjor var på samme nivå som i 2010 og 2009.

– Uheldige for miljøet

Økningen var størst i bruken av kitinsyntesehemmerne diflubenzuron og teflubenzuron.

Dette er midler som kan være uheldige for miljøet, ifølge Fiskerdirektoratet.

De vil begrense bruken av disse stoffene.

Direktoratet viser blant annet til en undersøkelse som viser økt dødelighet på hummeryngel som blir utsatt for teflubenzuron over lang tid.

Norges Fiskarlag har tidligere krevd full stopp i bruken av disse to lusemidlene.

I mars 2011 presenterte Klima- og forurensningsdirektoratet undersøkelser som påviste så høye konsentrasjoner av lusemidlene i miljøet at krepsdyr som krabber og reker var truet.

Laser og lukkede anlegg

Ifølge Are Kvistad har næringen et mål om å unngå å bruke legemidler til avlusning av oppdrettsfisk.

Han håper at nye metoder for å fjerne lakselus blir kommersielt tilgjengelige i løpet av det nærmeste året.

– Det er alt fra mekaniske metoder for å spyle lusa av fisken, det er prosjekter der vi bruker laser for å fjerne lus, det går på skjerming av anleggene med en duk for å hindre at lus flyter inn i anleggene og en rekke slike forsøk.

I Brønnøysund har selskapet Akvadesign testet ut lukkede oppdrettsanlegg, og resultatet var null lus på laksen.

– Har god kontroll

Ifølge Are Kvistad har oppdrettsnæringen god kontroll på lusesituasjonen.

– Vi har god oversikt, og anleggene blir behandlet når det er behov for det og da er det forskjellige behandlingsmetoder alt etter hva som er mest hensiktsmessig på det enkelte stedet.