Diskuterer sameretten

I dag vil Det juridiske fakultet i Oslo sette fokus på sameretten etter Fosendommen. I oktober slo Høyesterett fast at konsesjonene for utbygging av vindkraft på Storheia og Roan er ulovlige fordi de krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

På samerettssymposiet blir det innlegg og paneldebatt med jurister med god innsikt i samerettslige spørsmål. Møtet kan følges digitalt og starter 1730.