Hopp til innhold

Foreslår færre vindmøller i Meråker

Onsdag var olje- og energidepartementet på befaring i Meråker, etter at NVE sa nei til etablering av vindkraftverk i området.

Befaring i Meråkerfjella

Mange møtte opp til møte og befaring i forbindelse med klagesaken fra vindkraftselskapet E.ON.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Tyskeide E.ON fikk i april i fjor avslag på søknaden om etablering av Kopperaa vindkraftverk i Meråker og Stjørdal kommuner i Nord-Trøndelag. Hovudargumentene mot utbygging er hensyn til reindrifta, reiselivet og naturen. Saken er klaget inn til olje- og energidepartementet.

– Det betyr i realiteten å se på hele saken på nytt, sier departementets underdirektør Tollef Taksdal.

Ifølge Anette Blücher i E.ON har selskapet hørt både på NVEs innsigelser og på samene i området.

Anette Blücher

Anette Blücher i E.ON mener de nye planene viser at de har hørt på innsigelsene.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det har medført at vi har redusert utbyggingsområdet, for å møte alles interesser, sier hun.

LANGLESING: Kjemper en ensom kamp mot vindmøller

Også den nye ordføreren vil ha vindmøller

Protestene mot å bygge vindkraftverk i et stort område i Meråkerfjella har vært mange, både fra innbyggere, reindriftssamer, miljøvernere og svensker. Også rådmannen var imot, mens et knapt flertall i kommunestyret i Meråker sa ja til utbygging.

Før onsdagens befaring ga E.ON ga en kort presentasjon av planene for Kopperaa vindkraftverk. Der presenterte de to nye alternativer, hvor de går ned fra 50 til 36 vindmøller eller reduserer arealet for vindparken.

– Det var en klar bestilling fra kommunestyret om at de måtte ned i antall og at det som var synlig måtte ned fra fjellet. Dette er ingen enkel sak, og vi må uansett forholde oss til flertallsvedtaket i kommunestyret, sier nåværende meråkerordfører, Kari Anita Furunes (Sp).

Hun understreker at det er opp til olje- og energidepartementet hva som skjer videre i saken.

– Men slik jeg ser det, håper jeg det blir utbygging.

Flott fjell-landskap i Meråker.

Både faginstanser, politiske instanser og andre interessegrupper er svært negative til en vindmøllepark i Meråkerfjella.

Foto: Meråker Mountain Challenge

Bekymret for den sørsamiske kulturen

– De viktigste negative virkningene av Kopperaa vindkraftverk er knyttet til samiske interesser, friluftsliv, reiselivsnæring og landskap, sa NVE i begrunnelsen for avslaget i fjor.

På onsdagens møte sa en beveget Sonja Danielsen fra Feren reinbeitedistrikt at en utbygging kan bety slutten for sørsamisk kultur i området.

– Det finnes det ingen erstatning for. Det er et ansvar regjeringa og dere i departementet må ta. Jeg snakker også for min lille datter på fem måneder. Det er viktig for oss å ha en fremtid her.

Sørsamenes advokat Geir Haugen sa de ville ta saken helt til topps, med bakgrunn i folkeretten.

– Den sørsamiske minoriteten tåler ikke at vindmølleparkene både på Fosen og i Meråker bygges ut.

LES: Bygger gigantiske vindparker i Trøndelag

Fylkesmannen står på sitt nei

De alternative planene til E.ON får heller ikke Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til å gå bort fra sitt nei til vindkraftverk.

– Vi kommer ikke til å trekke våre innsigelser slik saken står nå, sier seniorrådgiver Øystein Lorentsen.

Vindmøller på Bessakerfjellet i Roan

E.ON har nå gått ned fra 50 til 36 vindmøller i sin konsesjonssøknad. (Bildet viser Bessakerfjellet i Roan.)

Foto: Linda Bjørgan / NRK