Dataspill lærer elever samfunnsfag

Et dataspill i stil med «SimCity» skal lære ungdommer om velferdssamfunnet vårt. Ved å styre sin egen by får de kjenne på kroppen hvor vanskelig det kan være å skulle sjefe.

Et dataspill skal lære elever på ungdomskolen om velferdsstaten

Ved å spille dataspill får elevene i 9. klasse lære alt som må til for at innbyggere vil bo i akkurat din by.

Spillet «Spleiselaget Byen» ligner veldig på «SimCity» og går ut på at du skal bygge opp en by fra bunnen av. I rollen som borgermester står du ansvarlig for alle avgjørelser som blir tatt i byen, og må bestemme hva pengene i budsjettpotten skal gå til.

«Spleiselaget Byen» er utviklet gjennom prosjektet Samarbeid mot Svart Økonomi (SmsØ), og bak står LO, NHO, YS, KS, Unio og Skatteetaten. Målet med spillet er å få ungdommene til å ta beslutninger som ligger nært opp til dagens politikk.

– Tilbakemeldingene fra elevene så langt er veldig positive. De syns dette er en bra måte å lære om samfunnsfag på, forteller Cathrine Jørgensen.

Dekker mange fag

Cathrine Jørgensen

Cathrine Jørgensen, rådgiver i Skattedirektoratet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Jørgensen er rådgiver i Skattedirektoratet og en av utviklerne bak spillet. Det er allerede lastet ned ti tusen ganger, og dekker læringsmål i seks fag. Nå håper hun elever over hele landet tar det i bruk.

– Spillet tydeliggjør sammenhenger i samfunnet vi lever i. Elevene ser, og må ta stilling til, alle de vanskelige prioriteringene som finnes i et velfungerende samfunn, forteller Jørgensen.

Målet med spillet er å få fortsette som borgermester, men for å få til det må du ha valgt rett sånn at innbyggerne stemmer deg frem til vinner av valget.

Hanne Pettersen går i klasse 9A på Rosenborg skole i Trondheim, og har prøvd spillet flere ganger. Hun syns det er spennende.

– Det er vanskelig å vite hva man skal bruke penger på for at folk skal ville bo i min by, og alle kan jo ikke være fornøyd hele tiden. Det som er bra er at du kan lære av feilene dine, sånn at du blir bedre til neste gang, sier Pettersen.

Skaper refleksjon

Dag Atle Lie Eksund

Dag Atle Lie Eksund, lærer ved Rosenborg Skole.

Foto: Morten Andersen / NRK

Dag Atle Lie Eksund er lærer ved Rosenborg skole, og har kun positive ting å si om «Byen» etter å ha brukt det i skolesammenheng.

– Spillet gir et helhetsperspektiv på hvordan samfunnet vårt drives, og elevene får se konsekvenser med en gang. Det blir veldig tydelig for dem hva som skjer hvis ikke alle betaler skatt for eksempel, forklarer Lie Eksund.

I tillegg bruker spillet begreper og setter dem inn i en sammenheng, noe læreren liker.

– Det gir god begrepsforståelse, fordi de aktivt brukes og settes i en kontekst. Det gjør det lettere å skille begrepene fra hverandre. Spillet gir en god læringsprogresjon, avslutter Lie Eksund.

Spillet Spleiselaget Byen

Spillet gir en grundig innføring i mange ulike begreper.

Foto: NRK