Dårligere tannhelse jo lenger nord i landet man kommer

Folk bosatt i Trøndelag og Nord-Norge går sjeldnere til tannlege og har dårligere tannhelse enn folk lenger sør i landet.

Tannbehandling

Ifølge en undersøkelse fra SSB er det de som trenger behandling mest som bruker tannlegen minst.

Foto: Scanpix

Hver tiende nordmann over 21 år har ikke oppsøkt tannlege på mer enn to år. Nord for Dovre er det enda flere som dropper tannlegebesøkene. Og god tannhelse henger sammen med hyppige tannlegebesøk. Det viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå.

De som trenger det mest venter lenge

Ifølge undersøkelsen er det altså de som trenger behandling mest som bruker tannlegen minst, og de med høy utdanning og høy inntekt sørger for å få sjekket tennene ofte.

Kari Strand, fylkestannlege i Nord-Trøndelag, mener det er mange grunner til at trønderne er dårligere enn nordmenn flest til å gå til tannlegen. I Trøndelag er både utdanningsnivå og inntekt lavere enn landsgjennomsnittet, og i tillegg til det som kommer fram i undersøkelsen, mener hun det har betydning at tannhelsetjenestene i Trøndelag har vært dårlig.

– Noen steder i Trøndelag er ventetida på et år og det er for mye, sier hun.

Har tro på bedring

Kari Strand, fylkestannlege i Nord-Trøndelag

Kari Strand, fylkestannlege i Nord-Trøndelag.

Foto: Torill Aamodt / NRK

Fylkestannlegen ser med bekymring på at det i Trøndelag er en stor andel personer som har få tenner. Mange har oppgitt å ha færre enn 10 og færre enn 5 egne tenner i munnen.

– Dette tror jeg bestemt har sammenheng med at det tidligere har vært svært dårlig tilgang på tannhelsetjenester, sier fylkestannlegen.

Hun ser ellers positivt på at 70 % av trønderne oppgir at de har vært hos tannlege siste året.

Inntil 2008 da undersøkelsen ble gjennomført var det vanskelig å skaffe tannleger, både offentlige og private i flere distriktskommuner.

– Nå er situasjonen en annen og jeg tror vi kan forvente bedring av tannhelsa ved neste undersøkelse, sier fylkestannlege Kari Strand.

Sosiale forskjeller

Ifølge undersøkelsen er det tydelige sosiale forskjeller mellom de som går ofte og de som går sjelden til tannlege. Familier som har personer med universitets- eller høgskoleutdanning, og familier som har en million kroner eller mer i inntekt, er de som går oftest til tannlege.


I tillegg viser resultatene at andelen som har vært hos tannlege det siste året går ned med fallende utdanning og inntekt.


Ønsker tannhelse dekket som andre helsetjenester

Johannes Sandstad (Krf) fylkesråd for miljø i Nord-Trøndelag.

Johannes Sandstad (Krf) fylkesråd for miljø i Nord-Trøndelag.

Foto: Torill Aamodt / NRK

Johannes Sandstad, Krf-politiker og fylkesråd for miljø i Nord-Trøndelag fylkesråd er blant de som mener tannhelsetjenester burde dekkes slik andre helsetjenester blir. Han er sikker på at det ville utjevne de sosiale forskjellene og føre til bedre tannhelse.

Sandstad er ikke overrasket over det som kommer fram i undersøkelsen og mener ikke at resultatene er alarmerende.

– Det er vesentlig bedre nå enn for få år siden, og vi har lyktes godt i å få offentlige tannleger. Mange utlendinger har slått seg ned her i tillegg til at det utdannes flere, så det blir klart bedre, sier han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.Siste fra Trøndelag

Ukas første Midtnytt med Alf Skille

Ukas første Midtnytt med Alf Skille