NRK Meny
Normal

Funn av kvikkleire stanser skolebygging

Det er innført byggeforbud i deler av Hegra i Stjørdal etter funn av store mengder kvikkleire.

Kvikkleirefunn Hegra

Her var det planlagt å bygge en ny barneskole. Det blir det ikke noe av.

Foto: Johannes Børstad / NRK

Kart kvikkleire

Det markerte området er det antatte området med kvikkleire. (Klikk for større bilde).

Foto: Johannes Børstad / NRK
Hegra

Hegra i Stjørdal.

Foto: Johannes Børstad / NRK

– Området som er avdekket er mye større enn antatt, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp) til NRK.

Risikoen for skred er ikke endret, men funnet betyr økt behov for aktsomhet, ifølge kommunen.

Undersøkte tomt for skole

Området er undersøkt i forbindelse med valg av tomt til den nye barneskolen i Hegra.

Selve tomta er undersøkt. Det er også gjort grunnboringer i områder i nærheten hvor et tenkt skred kan utløses og ta med seg masser som kan nå skolen.

Konklusjonen er at ingen av alternativene for skoletomt kan brukes, skriver kommunen på sine hjemmesider.

– Skred kan framprovoseres

Beregninger som er gjort viser at området er stabilt hvis det ikke utsettes for større, ytre belastninger

Men ifølge kommunen kan et skred framprovoseres ved menneskelig aktivitet, eksempelvis ved graving og utfylling eller stor erosjon i bekkeløp.

– Det er derfor svært viktig at det ikke gjøres terrenginngrep uten i samråd med en geoteknisk fagkyndig, opplyser kommunen.

Det er også viktig å hindre videre erosjon i bekkeløp og i utsatte skråninger.