NRK Meny
Normal

Bruker strøm for å finne rømt settefisk

Landbaserte settefiskanlegg regnes som rømningssikre. En undersøkelse fra i fjor viste rømt småfisk ved 6 av 25 kontrollerte anlegg. Nå trapper myndigheten opp kontrollen ved slike anlegg.

Jakter på rømt settefisk

Alle fiskene undersøkes for å finne ut om det er rømt fisk eller ikke.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Fra Møre i sør til Finnmark i nord jaktes det nå på settefisk som har rømt fra landbaserte anlegg. Fram til nylig har slike anlegg blitt ansett som rømningssikre, slik er det likevel ikke. Ved 6 av 25 anlegg har fisk rømt.

– Dette var anlegg som både vi og oppdretterne trodde var tette, sier rådgiver ved Fiskeridirektoratet Håkon Gjengedal.

Både næringa og myndigheter ble overraske da en kontroll i fjor viste at det hadde rømt settefisk.

– Dette er grunnen til at vi kjører en litt mer omfattende undersøkelse i år.

EL-fiske

Fisken blir fanget med hov etter at den er slått i svime.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Med strøm som våpen

Det kalles drypprømming når fisk fra lukkede anlegg på land rømmer.

For å undersøke om det er oppdrettsfisk bruker de elektrisk strøm for å slå fisken i svime. Fisken blir deretter fanget med hov for å undersøke den nærmere.

– Vi setter et spenningsfelt i elven for at fisken skal komme opp å besvime. På den måten kan vi få de opp og se på de. Så får vi håpe at det bare er villfisk her, men det vil vise seg, sier forsker hos Rådgivende biologer Marius Kamberstad.

– Vi må finne ut hvilken art det er og opphav, legger

Fiskeridirektoratet trapper nå opp kontrollen og skal sjekke elver ved settefisklokaliteter i fem fylker. Både i Snillfjord, Hitra og Agdenes er det nå gjort undersøkelser om det har rømt fisk fra anleggene på land.

EL-fiske

De bruker strøm til å slå fisken i svime slik at den flyter opp til overflaten.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK