Brann på gård i Vuku

Brannvesenet er på vei til en brann i et våningshus i Vuku, Verdal. Det er ikke fare for folk eller dyr, men det er fare for at flammene kan spre seg til andre bygninger på gården.