Hopp til innhold

Bispemøtet: Kan ikke nekte å samarbeide med kvinnelige prester

Sokneprest Mikael Bruun er skuffet over Bispemøtets uttalelse om at prester ikke kan nekte å samarbeide med kvinnelige prester. – En sørgelig innstramming, sier han.

EN VELSIGNELSE: Sjefen for de norske biskopene, Olav Fykse Tveit (t.v.) sier at kvinners prestetjeneste er en velsignelse og rikdom.

– Ulike meninger kan ikke komme til uttrykk i en praksis som vanskeliggjør tjeneste for andre, sa Olav Fykse Tveit på dagens pressekonferanse.

Pressen var innkalt i kjølvannet av den såkalte Mikael Bruun-saken, som har vært debattert under Bispemøtet denne uken.

Fykse Tveit er nyvalgt preses i Den norske kirke, som vil si at han er «den fremste» blant kirkens tolv biskoper.

Han la til:

– En prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger.

Oppfatter det ikke som yrkesforbud

Mikael Bruun, som har vært i sentrum for debatten om kvinnelige prester denne høsten, mener dagens «tydeliggjøring» sender «et uheldig signal til våre kristne brødre i den romersk-katolske og den ortodokse kirke». To kirker der prestetjenesten er forbeholdt menn.

– Uttalelsen er som forventet. En klar innstramming av tidligere praksis, det synes jeg naturlig nok er sørgelig. Samtidig legger preses opp til at man kan løse ulike situasjoner lokalt med sin biskop, noe jeg er glad for. Jeg ser altså ikke på uttalelsen som et yrkesforbud.

– «Hvis noen heretter har et problem med Guds tjenestefellesskap med en kvinne, så kan vedkommende melde ifra til biskopen, sier biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Vil du ta initiativ til en slik samtale?

– Det er naturlig at prester har en dialog med sin biskop, det vil jeg ha i denne saken også.

Mikael Bruun, sokneprest i Sogndal.

OMSTRIDT SYN: Sogneprest Mikael Bruuns uttalelse i august om at han blant annet ikke kan ha gudstjeneste med kvinnelige prester har skapt stor debatt.

Foto: Bjørn Sølsnæs / Sogn Avis

Fornøyd presteforening

Leder i prestenes egen fagforening, Martin Enstad, er godt fornøyd med Bispemøtets uttalelse.

– Vi opplever at arbeidsgiver med denne uttalelsen tar arbeidsmiljøutfordringen som mange kvinner har opplevd på alvor, sier ha, og kaller det «en nødvendig tydeliggjøring av at kvinner og menns prestetjeneste er like ønsket».

Martin Enstad, leder i Presteforeningen

FORNØYD: – Vi mener uttalelsen er en nødvendig tydeliggjøring av at kvinner og menns prestetjeneste er like ønsket, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Advokat Jan-Erik Sverre har tidligere uttalt at Den norske kirke har loven på sin side dersom den avskjediger prester som reserverer seg mot kvinner.

– Dette er jeg utrolig glad for. Vi ønsker et godt samarbeid med alle våre kollegaer, både konservative og liberale, sier Kjersti Boge, som er sokneprest i Kvinnherad.

Hun har tidlegare sagt til NRK at «like viktig som alter- og nattverdsfellesskapen er alle de små uttrykka for mikroaggresjon i hverdagen».

Kjersti Brakestad Boge

LETTET: – Dette er jeg utrolig glad for. Vi ønsker et godt samarbeid med alle våre kollegaer, både konservative og liberale, sier Kjersti Boge, som er sokneprest i Kvinnherad.

Foto: Liv Berit Helland Gilberg / NRK

Norsk Kvinnelig Teologforening er også fornøyd med dagens uttalelse fra biskopene.

– Vi forventer at biskopene nå følger opp denne uttalelsen i praksis slik at kvinners tjeneste og arbeidsmiljø blir tatt på alvor og sikret. Jeg er også glad for at de som er prester og som skal ordineres til prestetjeneste i DNK må forholde seg til at dette er kirkas lære, sier Liv Arnhild Romsaas, som er leder i foreningen.

– Uendelig godt med tydelige biskoper i denne saken! Det trenger kirka, sier Therese Utgård i Åpen folkekirke, og legger til at hun «håper kirka snart også kan unnskylde til kvinnene».

Mari Saltkjel er prest i Vågsøy i Nordfjord og forfatter av boka «Som en krone på hodet – fortellinger om kvinners prestekall». Også hun mener en unnskyldning «hadde vært fint», men legger til:

Det som ble sagt i dag er så viktig at det ikke må miste sin betydning i mangel på en unnskyldning. Nå er det viktig med en oppfølging i lovverket.

Ble boikottet

Helene Langeland har i Sogn Avis fortalt hvordan hun ble boikottet av mannlige prestekolleger da hun var sogneprest i Lærdal. Hun er glad for det som i dag kom.

– Nå er det viktig at arbeidsgivere følger opp at rammene for likestilling og likeverd blir sikra for alle i alle sammenhenger, sier hun.

Helene Langeland og Silje Sørebø

VASSENDEN KIRKE: – Nå er det viktig at arbeidsgivere følger opp at rammene for likestilling og likeverd blir sikra for alle i alle sammenhenger, sier Helene Langeland. Her sammen med prest i Sunnfjord, Silje Sørebø.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Uttalelsen fra biskopene var som ventet og i tråd med det Olav Fykse Tveit uttalte i kronikks form i september.

Der gjorde han det klart at mannlige prester ikke kan reservere seg mot å samarbeide med kvinner.

Et ekko av det biskopene i Sør-Hålogaland, Oslo og Hamar skrev noen dager i forveien.

Etter deres syn kan det «ikke være mulig for en mannlig prest å motsette seg å samarbeide med en kvinnelig prest, verken i menighetsarbeid, gudstjenester eller sakramentsforvaltning.»

Støtte fra flere

Av rundt 1200 aktive prester i Den norske kirka, er det maksimalt 20–30 prester som har det samme teologiske grunnsynet som Bruun.

I september skrev 45 prester i under på et opprop mot «heksejakta» på Mikael Bruun. Seks av dem som underskrive brevet var kvinner.

– Han fortjener støtte. Han skal vite at han ikke er alene, sa sokneprest i Bergen, Sverre Langeland til NRK 7. september.