Ber om flere lærere i hele grunnskolen

Utdanningsforbundet krever en nasjonal minstenorm for lærertetthet for alle trinn i grunnskolen.

5. klasse ved barneskole

Utdanningsforbundet mener det må bevilges penger for å få flere lærere per elev på alle trinn i grunnskolen.

Utdanningsforbundet har sendt et åpent brev til Arbeiderpartiet før landsmøtet som starter torsdag.

Programkomiteen i Ap foreslår at det skal ansettes flere lærere og at det skal være en minstenorm bare for de yngste elevene.

Det mener Utdanningsforbundet ikke er godt nok. De vil gå lengre og mener dette bør gjelde hele grunnskolen.

Ønsker flere lærere i hele grunnskolen

– Forslaget fra Ap sier at en minstenorm bare skal gjelde de yngste elevene. Også vi i Utdanningsforbundet ønsker høyere lærertetthet for de yngste, men vi trenger en norm som setter minstenivåer for alle trinn i grunnskolen for at det faktisk skal gi flere lærere i skolen, skriver leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, i brevet.

Utdanningsforbundet mener det er nødvendig å sette en stopper for det de mener er altfor store klasser mange steder i landet.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, vil ha flere lærere i grunnskolen enn i dag.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Dersom en norm bare skulle vært for de yngste, risikerer vi at de vil bli prioritert på bekostning av litt eldre elever. Elever på høyere trinn vil etter all sannsynlighet få færre lærere når de yngste elevene skal få flere, skriver Handal.

Vil øke lærertettheten

De to siste årene ga Stortinget totalt 870 millioner kroner til kommunene for å øke lærertettheten på 1. til 4. trinn. Pengene var øremerket. Selv om lærertettheten økte litt på 1. til 4. trinn, var økningen betraktelig mindre enn Stortinget ønsket, fordi også antall elever økte, ifølge Utdanningsforbundet.

Tallene viser oss at lærertettheten på 5.–10. trinn har gått ned de siste årene, etter satsingen på flere lærere til de yngste.

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

Ukas første Midtnytt får du av Alf Skille

Ukas første Midtnytt får du av Alf Skille