Barnehager går glipp av penger – mange uten å vite det

– Det er først og fremst barna det går ut over, sier en barnehageeier i Trøndelag. Han oppdaget selv at 22 barnehager hadde fått for lite tilskudd.

Granstubban barnehage

FÅR FOR LITE: Kommuner må hvert år etterbetale totalt 100 millioner kroner til Private barnehager. Ofte skyldes manglende tilskudd det kompliserte rapporteringssystemet, men Private barnehagers landsforbund mistenker at enkelte utfordrer regelverket.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Kanskje har det skjedd på grunn av menneskelig svikt eller mangler i datasystemet. Kanskje handler det i tillegg om bevisste administrative og politiske valg.

Dag Olav Stølan er leder i to private barnehager i Steinkjer. De siste par årene har de som driver private barnehager i kommunen fått stadig større problemer med driften.

Flere har vært på konkursens rand, ifølge Stølan. I fjor begynte han å mistenke at noe var alvorlig feil. Derfor begynte han å undersøke regnskapene til kommunale barnehager fra tre år tilbake. Han ble svært skuffet over det han fant.

Barnehagen blir oppbevaringsplass

Private barnehager får årlige driftstilskudd fra kommunen basert på hva kommunens egne barnehager har av utgifter. I Steinkjer manglet en rekke utgiftsposter.

Eksempelvis hadde fire av seks offentlige barnehager i 2017 kostnader på telefon, dopapir og renholdsartikler. Ingen hadde utgifter på internett.

– Et betydelig antall barnehageplasser står i fare, fordi vi må kutte i bemanningen for å klare å drive. Vi har ikke annet valg. Å kjøpe færre leker eller bytte strømleverandør monner ikke nok, sier Stølan.

Han anslår at kommunen de siste tre årene har betalt rundt 10 millioner kroner for lite til de 22 barnehagene i Steinkjer. Barna må lide mest, fastslår han:

– Barnehagen blir en oppbevaringsplass – ikke et godt pedagogisk tilbud. Det er umulig for barn og foreldre ikke å merke at det er for få voksne. Det er ikke greit at unger i private barnehager må ha det slik.

Mari Hanne Kristin Ringseth, Charlotte Guin og Dag Olav Stølan

STÅR SAMMEN: Dag Erik Stølan brukte 200 timer på å avdekke at private barnehager i Steinkjer har fått for lite i driftstilskudd. Alle private barnehageeiere i kommunen, deriblant Mari Hanne Kristin Ringseth og Charlotte Guin, krever nå etterbetaling.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Tror det er delvis bevisst fra kommunene

Situasjonen i Steinkjer er ikke unik, fastslår Private barnehagers landsforbund (PBL).

De siste årene har de avdekket at aktører Norge rundt har gått glipp av årlige tilskudd tilsvarende totalt 100 millioner kroner. De finner hundrevis av feil i rapporteringene.

Selv om dette er noe PBL jobber mest med, klarer de ikke å avdekke alt. Administrerende direktør, Anne Lindboe, sier mange private går glipp av store summer uten å være klar over det.

Anne Lindboe

HÅPLØST: Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, mener dagens finansieringssystem for private barnehager er håpløst.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Mange kommuner gjør nok feil fordi systemet er vanskelig. Men vi ser eksempler der kommuner bevisst utfordrer regelverket. Det kan være kreativ bokføring, der det for eksempel trekkes ut utgifter for å få ned tilskuddsnivået til private.

Lindboe kaller det alvorlig forskjellsbehandling.

– Alle barn fortjener likt tilbud. Foreldrene betaler akkurat det samme i foreldretilskudd. Foreldre bør absolutt ikke finne seg i dette, fastslår hun.

Kommunen innrømmer feil

PBL har klaget til Steinkjer kommune på vegne av de 22 barnehagene. Klagen går på manglende tilskudd for 2019.

Kommunen har innrømmet flere feil i rapporteringen av utgifter. De har nå varslet at de vil øke satsene for 2019.

Øystein Larsen, økonomisjef i Steinkjer, sier situasjonen er svært uheldig.

– Mulighetene for manuelle feil er absolutt til stede. Men hvordan dette eksakt har skjedd, er for tidlig å si.

– Skjønner du mistanken om tukling med tall?

– Jeg kan ikke si noe om hvordan barnehagene oppfatter det. Men dette er ikke bevisst fra kommunens side.

Nå går kommunen gjennom regnskapene for å avdekke eksakt hva de må etterbetale.

De private barnehageeierne i Steinkjer er lettet over at kommunen allerede har innrømmet feil. Samtidig vil de kjempe for å få etterbetalt pengene fra tre år tilbake. Parallelt jobber PBL for å få på plass et nytt finansieringssystem.